Logo positivo de GVC Gaesco en fondo transparente

Inversió temàtica

Et permet invertir en les tendències o temes que transformaran la nostra forma de viure en el futur. Alinea les teves inversions amb el que de veritat t’importa.

Què és la inversió temàtica?

La inversió temàtica és un enfocament que es fonamenta en les tendències previstes a llarg termini, més que en empreses o sectors específics, de manera que et permet accedir als canvis estructurals que estan canviant el món.

A la nostra plataforma d’inversió trobaràs quatre grans temàtiques que van des dels avenços tecnològics al patrimoni emergent, passant pels canvis demogràfics i socials o l’economia circular i el desenvolupament sostenible.

TEMÀTIQUES

Tria la temàtica que sigui del teu interès, te l'expliquem amb profunditat

AVENÇOS
TECNOLÒGICS

La disrupció tecnològica transformarà per complet molts aspectes de la vida tal com els coneixem, generant tendències que seran cabdals en el futur.

Temàtiques relacionades amb els avenços tecnològics

Temàtiques relacionades amb l'economia circular i el desenvolupament sostenible

Economia Circular i
Desenvolupament Sostenible

Per reduir l’impacte negatiu sobre el planeta, governs, empreses i població han de treballar de manera conjunta per aconseguir un món més net i sostenible.

CANVIS DEMOGRÀFICS
I SOCIALS

La transformació socioeconòmica de la societat generarà nombrosos reptes i oportunitats d’inversió.

Temàtiques relacionades amb canvis demogràfics i socials

PATRIMONI
EMERGENT

Una nova classe mitjana emergent amb més capital, està liderant un canvi en les indústries més enfocades als serveis, turisme i oci.

Si desitges tenir exposició a totes les temàtiques, inverteix en la nostra Cartera de Megatendències.

100%

Rend. 5 anys anualitzada
Vol. 5 anys anualitzada
Objectius

Avís legal: es troba a disposició dels usuaris del web un informe complet per a cada Fons d’Inversió, al qual podrà trobar, entre d’altres, informació respecte a rendibilitats històriques obtingudes amb anterioritat a un canvi substancial de la política d’inversió de l’IIC, sèries de rendibilitats històriques anualitzades, detall dels riscos associats a la inversió en IIC, etc. Els fons d’inversió impliquen determinats riscos (de mercat, de crèdit, de liquiditat, de divisa, de tipus d’interès, etc.), tots ells detallats en el Fullet i en el document de Dades Fonamentals per a l’Inversor (DFI). La naturalesa i l’abast dels riscos dependran del tipus de fons, de les seves característiques individuals, de la divisa i dels actius en els quals s’inverteixi el patrimoni del mateix. En conseqüència, l’elecció entre els diferents tipus de fons s’ha de fer tenint en compte el desig i la capacitat d’assumir riscos de l’inversor, així com les seves expectatives de rendibilitat i el seu horitzó temporal d’inversió. Pot consultar els riscos específics de cada fons en el fullet disponible en aquest lloc web. 

La informació continguda en el site té finalitat merament comercial, atès el caràcter de comunicació publicitària assignat. No constitueix ni una oferta de productes i serveis, ni una recomanació o oferta de compra o de venda de valors ni de cap altre producte d’inversió, ni un element contractual vinculant, ni informació exigida per cap disposició legislativa. Tampoc suposa assessorament legal, fiscal, ni d’una altra classe i el seu contingut no ha de servir a l’usuari per prendre decisions o realitzar inversions. Els fons d’inversió poden ser productes de risc elevat i que no resulten adients per a tots els clients, per tant, no pretén induir l’usuari a operacions inadequades mitjançant la posada a la seva disposició de serveis o accessos a operacions i mercats que no responen al seu perfil de risc. Les rendibilitats passades no garanteixen de cap manera els resultats futurs. La tributació dels rendiments obtinguts per partícips dependrà de la legislació fiscal aplicable a la seva situació personal i pot variar en el futur.

TENS DUBTES?

Preguntes Freqüents sobre inversió temàtica

El nostre equip d’analistes de fons s’encarrega de seleccionar tots els productes a partir d’una anàlisi qualitativa i quantitativa. Així mateix, també s’encarreguen de la construcció dels portafolis recolzant-se en la visió estratègica de GVC Gaesco per a l’assignació d’actius de cada cartera i duent a terme un seguiment continu de la rendibilitat i risc de cadascun d’ells, per ajudar a acomplir els objectius que es persegueixen.

El nostre equip d’analistes realitza un estudi i una selecció concisa i estructurada. Partint de l’univers de fons disponibles a Espanya, s’identifiquen aquells que són candidats per aparèixer en alguna de les temàtiques. Posteriorment, l’equip realitza una anàlisi a nivell qualitatiu i quantitatiu de cadascun d’ells. Al seu torn, estudia la política d’inversió i les seves posicions.

Cada Megatendència inverteix en una narrativa diferent i, per tant, els rendiments variaran en funció de l’evolució de cadascuna d’elles. Des de GVC Gaesco et proposem diferents alternatives perquè inverteixis en aquella narrativa que més encaixi amb les teves idees i la teva visió a llarg termini.

Actualment, comptem amb un total de cinc portafolis Ready-made. Quatre d’ells se centren en les diferents Megatendències exposades anteriorment i et permeten diversificar entre les diferents temàtiques existents a cadascuna d’elles. El cinquè dels portafolis Ready-made agrupa les quatre Megatendències i inverteix en les temàtiques que des de GVC Gaesco considerem tenen un potencial més elevat d’acord amb el context actual

La inversió en els nostres portafolis Ready-made no suposa assessorament. Simplement posem a la teva disposició, diferents idees d’inversió que no tenen en compte les teves circumstàncies personals o financeres. Si no estàs segur de si un portafolis és adient per a tu, t’aconsellem que parlis amb nosaltres i un assessor expert podrà ajudar-te.

Necessites més informació?

Deixa’ns les teves dades i un assessor es posarà en contacte amb tu per donar-te una atenció personalitzada

FES-TE CLIENT DE GVC gaesco

Obre el teu compte en línia, en només 5 minuts i sense cost d’obertura ni manteniment

01

Formulari

Emplena el nostre formulari de nou Client

02

Signatura

Signa el teu contracte en línia mitjançant SMS certificat

03

Plataforma

Accedeix a la nostra plataforma en línia per a Clients

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.