Logo positivo de GVC Gaesco en fondo transparente

Canals de comunicació, denúncies i ètica

A continuació, posem a la seva disposició el canal de comunicació, denúncies i ètica del Grup GVC Gaesco.

Aquest canal ha estat creat amb la finalitat que qualsevol persona relacionada amb l’activitat del Grup GVC Gaesco pugui comunicar o denunciar fets, irregularitats, riscos, accions o omissions que puguin implicar la comissió de delictes, incompliments de les normatives i lleis que són aplicables al Grup, així com conductes contràries als protocols i procediments del Grup o a l’ètica.

Pot descarregar-se la Guia del Funcionament del Canal.

T’oferim eines i idees que et faran tot molt més fàcil:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.