Logo positivo de GVC Gaesco en fondo transparente

Descarrega el nostre dossier complet sobre optimització de recursos

Què és l'optimització de recursos?

L’augment de la població a nivell mundial ha representat un increment en el consum de recursos i la necessitat de gestionar els residus derivats de la seva utilització. Molts d’aquests recursos són limitats i la utilització d’aquests de manera eficient suposa un repte.

L’optimització de recursos s’entén com el conjunt de tècniques que s’apliquen per dur a terme un millor aprofitament dels recursos disponibles.

Quines utilitats representa l'optimització de recursos?

L’optimització de recursos ve motivada per la recerca de la sostenibilitat ambiental, social i econòmica que dirigeix el dia a dia de més sectors i indústries.

Inteligencia ArtificialEconomía Circular y Desarrollo Sostenible

Escassetat de recursos

Gestió eficient de recursos naturals bàsics

Inteligencia ArtificialEconomía Circular y Desarrollo Sostenible

Processament de residus

Tractament dels residus de manera sostenible

Inteligencia ArtificialEconomía Circular y Desarrollo Sostenible

Economia circular

Reutilització de materials i productes existents

Fons relacionats amb l'optimització de recursos

Si ho prefereixes, tria el nostre portafolis ready-made d'economia circular i desenvolupament sostenible

100%

Rend. 5 anys anualitzada
Vol. 5 anys anualitzada
Objectius

Avís legal: es troba a disposició dels usuaris del web un informe complet per a cada Fons d’Inversió, al qual podrà trobar, entre d’altres, informació respecte a rendibilitats històriques obtingudes amb anterioritat a un canvi substancial de la política d’inversió de l’IIC, sèries de rendibilitats històriques anualitzades, detall dels riscos associats a la inversió en IIC, etc. Els fons d’inversió impliquen determinats riscos (de mercat, de crèdit, de liquiditat, de divisa, de tipus d’interès, etc.), tots ells detallats en el Fullet i en el document de Dades Fonamentals per a l’Inversor (DFI). La naturalesa i l’abast dels riscos dependran del tipus de fons, de les seves característiques individuals, de la divisa i dels actius en els quals s’inverteixi el patrimoni del mateix. En conseqüència, l’elecció entre els diferents tipus de fons s’ha de fer tenint en compte el desig i la capacitat d’assumir riscos de l’inversor, així com les seves expectatives de rendibilitat i el seu horitzó temporal d’inversió. Pot consultar els riscos específics de cada fons en el fullet disponible en aquest lloc web.
La informació continguda en el site té finalitat merament comercial, atès el caràcter de comunicació publicitària assignat. No constitueix ni una oferta de productes i serveis, ni una recomanació o oferta de compra o de venda de valors ni de cap altre producte d’inversió, ni un element contractual vinculant, ni informació exigida per cap disposició legislativa. Tampoc suposa assessorament legal, fiscal, ni d’una altra classe i el seu contingut no ha de servir a l’usuari per prendre decisions o realitzar inversions. Els fons d’inversió poden ser productes de risc elevat i que no resulten adients per a tots els clients, per tant, no pretén induir l’usuari a operacions inadequades mitjançant la posada a la seva disposició de serveis o accessos a operacions i mercats que no responen al seu perfil de risc. Les rendibilitats passades no garanteixen de cap manera els resultats futurs. La tributació dels rendiments obtinguts per partícips dependrà de la legislació fiscal aplicable a la seva situació personal i pot variar en el futur.

Altres temàtiques relacionades amb l' economia circular i el desenvolupament sostenible

FES-TE CLIENT DE GVC gaesco

Obre el teu compte en línia, en només 5 minuts i sense cost d’obertura ni manteniment

01

Formulari

Emplena el nostre formulari de nou Client

02

Signatura

Signa el teu contracte en línia mitjançant SMS certificat

03

Plataforma

Accedeix a la nostra plataforma en línia per a Clients