Logo positivo de GVC Gaesco en fondo transparente

Descarrega el nostre dossier complet sobre nutrició

Què és la nutrició?

L’alimentació és quelcom vital per a tots els éssers vius del planeta. El creixement continu de la població a nivell mundial i amb això, la necessitat de proveir d’aliments, ha motivat que fer-ho de manera sostenible sigui tot un repte.

Així doncs, el repte a afrontar s’entreveu complicat, però alhora esdevé una gran oportunitat. El món ha de ser capaç de generar els aliments suficients per a tota la població d’una manera sostenible i dins dels límits dels recursos del planeta, tot mirant de conservar el benestar de tots els que hi habiten.

Quins factors impulsen la nutrició?

El fet de viure a l’època de la informació ha generat un major coneixement col·lectiu sobre tot allò relacionat amb els aliments i com afecten el nostre organisme. Els factors que condicionen i impulsen la nutrició són:

Inteligencia Artificial Jubilación Economía Circular y Desarrollo Sostenible Cambios Demográficos y SocialesPatrimonio emergente 1 2 3

Demanda de menjar

Augment de la demanda d’aliments a nivell global

Inteligencia Artificial Jubilación Economía Circular y Desarrollo Sostenible Cambios Demográficos y Sociales

Salut i benestar

Nous hàbits de vida saludable i preocupació per la salut

Inteligencia Artificial Jubilación Economía Circular y Desarrollo Sostenible Cambios Demográficos y SocialesPatrimonio emergente 1 2 3

Productes substitutius

Recerca de nous aliments més sostenibles

Inteligencia Artificial Jubilación Economía Circular y Desarrollo Sostenible Cambios Demográficos y Sociales

Producció sostenible

Processos de producció eficients en emissions i espai

Fons relacionats amb la nutrició

Si ho prefereixes, tria el nostre portafolis ready-made de canvis demogràfics i socials

100%

Rend. 5 anys anualitzada
Vol. 5 anys anualitzada
Objectius

Avís legal: es troba a disposició dels usuaris del web un informe complet per a cada Fons d’Inversió, al qual podrà trobar, entre d’altres, informació respecte a rendibilitats històriques obtingudes amb anterioritat a un canvi substancial de la política d’inversió de l’IIC, sèries de rendibilitats històriques anualitzades, detall dels riscos associats a la inversió en IIC, etc. Els fons d’inversió impliquen determinats riscos (de mercat, de crèdit, de liquiditat, de divisa, de tipus d’interès, etc.), tots ells detallats en el Fullet i en el document de Dades Fonamentals per a l’Inversor (DFI). La naturalesa i l’abast dels riscos dependran del tipus de fons, de les seves característiques individuals, de la divisa i dels actius en els quals s’inverteixi el patrimoni del mateix. En conseqüència, l’elecció entre els diferents tipus de fons s’ha de fer tenint en compte el desig i la capacitat d’assumir riscos de l’inversor, així com les seves expectatives de rendibilitat i el seu horitzó temporal d’inversió. Pot consultar els riscos específics de cada fons en el fullet disponible en aquest lloc web.
La informació continguda en el site té finalitat merament comercial, atès el caràcter de comunicació publicitària assignat. No constitueix ni una oferta de productes i serveis, ni una recomanació o oferta de compra o de venda de valors ni de cap altre producte d’inversió, ni un element contractual vinculant, ni informació exigida per cap disposició legislativa. Tampoc suposa assessorament legal, fiscal, ni d’una altra classe i el seu contingut no ha de servir a l’usuari per prendre decisions o realitzar inversions. Els fons d’inversió poden ser productes de risc elevat i que no resulten adients per a tots els clients, per tant, no pretén induir l’usuari a operacions inadequades mitjançant la posada a la seva disposició de serveis o accessos a operacions i mercats que no responen al seu perfil de risc. Les rendibilitats passades no garanteixen de cap manera els resultats futurs. La tributació dels rendiments obtinguts per partícips dependrà de la legislació fiscal aplicable a la seva situació personal i pot variar en el futur.

FES-TE CLIENT DE GVC gaesco

Obre el teu compte en línia, en només 5 minuts i sense cost d’obertura ni manteniment

01

Formulari

Emplena el nostre formulari de nou Client

02

Signatura

Signa el teu contracte en línia mitjançant SMS certificat