SAPPHIRE ABSOLUTE FUNDS, FI ÉS FUSIONAT PER GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI

Anunci de Fusió per absorció de Fons d'Inversió

12-02-2024

Descarregar

ACAPITAL FERTILITY AND GENOMICS, FI ÉS FUSIONAT PER GVC GAESCO T.F.T., FI

Anunci de Fusió per absorció de Fons d'Inversió

12-02-2024

Descarregar

1 KESSLER GLOBAL, FI ÉS ABSORBIT/FUSIONAT PER GVC GAESCO VALUE MINUS GROWTH MARKET NEUTRAL, FI

22-05-2023

Descarregar

HEXASTAR SICAV S.A.

Junta General Ordinària d'Accionistes

18-05-2023

Descarregar

MAGERIT VALOR SICAV S.A.

Junta General Ordinària d'Accionistes

18-05-2023

Descarregar

MANGLAR INVERSIONES SICAV S.A.

Junta General Ordinària d'Accionistes

18-05-2023

Descarregar

MARSOT INVERSIONS SICAV S.A.

Junta General Ordinària d'Accionistes

18-05-2023

Descarregar

NOVAREX ACTIUS MOBILIARIS SICAV S.A.

Junta General Ordinària d'Accionistes

18-05-2023

Descarregar

FET RELLEVANT FLACBOSS SICAV S.A.

Anunci Balanç Final de Liquidació

09-01-2023

Descarregar