Logo positivo de GVC Gaesco en fondo transparente

Altres Productes d'Inversió

Plans de Pensions

Solucions d’estalvi per planificar la teva jubilació i assegurar el teu futur. Troba el pla que millor s’adapta a tu.

Què són els plans de pensions?

Els plans de pensions són productes d’estalvi a llarg termini, l’objectiu dels quals és generar estalvi de què disposar en el moment de la teva jubilació, en forma de capital o rendes.

Els plans de pensions gaudeixen d’avantatges fiscals per a les aportacions anuals de fins a 1.500 euros.

AVANTATGES

Comença a planificar la teva jubilació

Personalització

En funció de la teva edat, capacitat d’estalvi i la teva aversió al risc podràs traçar un pla a mida.

S'adapta a la teva situació personal

La inversió és adaptable a la situació en què et trobis en cada moment i els anys que et restin per assolir la jubilació.

Complement a la teva pensió

De cara a la nostra jubilació, és important comptar amb rebre un complement a la pensió pública per no veure minvats els nostres ingressos.

Tenim un regal per a tu per portar el teu pla de pensions.

Per a traspassos a partir de 10.000€ podrà escollir entre una targeta Amazon, o bé El Corte Inglés.

Promoción válida para traspasos externos hasta el 31/12/2023 y limitada a 1 ud. de cada regalo por NIF Promoció vàlida per a traspassos externs fins al 31/12/2023 i limitada a 1u. de cada regal per NIF

FONS DE PENSIONS GVC GAESCO

Coneix els plans de pensions adscrits a cadascun dels Fons de Pensions gestionats per GVC Gaesco Gestión.
Fons de Pensions de Renda Fixa Mixta
 Estil de Gestió / Categoria
 • Fons de Pensions de Renda Fixa Mixta, de manera que la política d’inversions té un marcat caràcter conservador.
Política d’Inversió
 • El Fons pot invertir en Renda Variable Nacional i Internacional fins a un màxim del 30% del seu patrimoni; la resta s’invertirà preferentment en Renda Fixa, tant pública com privada, i al Mercat Monetari.
 • No hi ha límits màxims pel que fa a la distribució d’actius per sectors econòmics.
 • S’invertirà en aquells valors que ofereixin el millor perfil de rendibilitat / risc en un horitzó temporal de mitjà i llarg termini.
Objectiu de Rendibilitat
 • El Fons té com a objectiu de rendibilitat a llarg termini superar el rendiment del Mercat Monetari més un diferencial de 100 punts bàsics.
 Perfil Inversor
 • GVC Gaesco Senior, FP va destinat a aquells inversors amb un perfil de risc conservador que no desitgen experimentar les oscil·lacions en la rendibilitat derivades de la volatilitat dels mercats en general i de la Renda Variable en particular. No obstant això, donada la naturalesa de les seves inversions, el Fons pot generar rendibilitats negatives a curt termini, encara que a llarg termini hauria de proporcionar rendibilitats superiors a les del Mercat Monetari.

ES TROBA ADSCRIT A AQUEST FONS EL SEGÜENT PLA DE PENSIONS  Pla Familiar P.P. 

Fons de Pensions de Renda Variable Mixta

 Estil de Gestió / Categoria
 • Fons de Pensions de Renda Variable Mixta.
 • L’estil de gestió del Fons és molt dinàmic, tractant en tot moment d’aprofitar les oportunitats que pot oferir el mercat en el curt termini, sense que això suposi un increment significatiu del perfil de risc.
 Política d’Inversió
 • El Fons pot invertir en Renda Variable Nacional i Internacional fins a un màxim del 80% del seu patrimoni; La resta s’invertirà preferentment en Renda Fixa, tant pública com privada, i al Mercat Monetari.
 • No hi ha límits màxims pel que fa a la distribució d’actius per sectors econòmics.
 • S’invertirà en aquells valors que ofereixin el millor perfil de rendibilitat / risc en un horitzó temporal de mitjà i llarg termini.
 • El fons podrà utilitzar derivats de renda variable, tant amb objecte de cobertura de les posicions de comptat, com a complement i inversió.
Objectiu de Rendibilitat
 • El Fons té com a objectiu de rendibilitat a llarg termini superar la rendibilitat de l’índex compost per un 80% de l’Eurostoxx 50 més un 20% de Mercat Monetari.
 Perfil Inversor
 • GVC Gaesco Junior, FP va dirigit a aquells inversors que prioritzen l’optimització de la rendibilitat en el mitjà i llarg termini, i que puguin tolerar les oscil·lacions en la rendibilitat derivades de la volatilitat dels mercats en general i de la Renda Variable en particular.

ES TROBA ADSCRIT A AQUEST FONS EL SEGÜENT PLA DE PENSIONS:  Pla Capitalització P.P

Fons de Pensions de Retorn Absolut

Estil de Gestió / Categoria
 • Fons de Pensions de Retorn Absolut monoestrategia directe.
Política d’Inversió
 • El Fons té com a objectiu la protecció i l’optimització del patrimoni a mitjà termini. Per a això, aplica unes tècniques de gestió pròpies, desenvolupades íntegrament per GVC Gaesco, sistematitzades i optimitzades durant un període de backtesting de 18 anys (des de desembre de 1988 fins desembre de 2006).
 • El Fons aprofita les inèrcies dels mercats de Renda Variable, invertint més a mesura que els mercats es van tornant més saludables i desinvertint a mesura que els mercats es degraden, és a dir, quan la relació entre volatilitat i rendibilitat va perdent atractiu.
 • El procés d’inversió és clar i disciplinat, ja que aprofita i optimitza l’experiència de molts anys dels mercats, intentant distingir entre els moviments que poden caracteritzar-se com soroll habitual del mercat i els moviments estructurals, evitant així la influència subjectiva de les emocions.
 • La inversió es distribueix entre actius sense risc (Renda Fixa i Mercat Monetari) i actius amb risc (futurs sobre índexs de Renda Variable), en funció del context del mercat i les perspectives econòmiques. Atès que el rang d’inversió en renda variable és molt ampli (0%-100%), proporciona una gran flexibilitat i agilitat per a adaptar-se a les fluctuacions dels mercats. L’estratègia només fa servir posicions llargues. La part no invertida en renda variable s’invertirà en el mercat monetari i en renda fixa, principalment amb denominació en euros.
  • Renda Variable: es consideraran per separat en 8 submercats diferents, quatre d’ells tenen una naturalesa geogràfica i els altres quatre, d’estil. Les decisions d’inversió es prenen en funció de cada mercat; cadascun d’ells disposa d’una part invertible màxima pròxima al 12,5 %. La inversió en cada mercat depèn de la relació entre la rendibilitat i la volatilitat de cada mercat, d’acord amb una estratègia pròpia, la tendència de la qual és una correlació positiva amb les rendibilitats d’índexs de renda variable i una negativa amb la volatilitat d’índexs de renda variable. No s’utilitza palanquejament.
  • Les divises: considera que la divisa base dels inversors en el Fons és l’euro, de tal manera que la gestió d’inversions optimitza la relació rendibilitat/risc en euros.
  • Mercat Monetari i Renda Fixa: la part no invertida en renda variable s’invertirà en el mercat monetari i en renda fixa, principalment amb denominació en euros. Aquestes inversions poden tenir un emissor tant públic com privat, amb una qualificació de grau d’inversió per Standard & Poor’s i una durada de cartera inferior a 2 anys.
Objetiu de Rendibilitat
 • La gestió pren com a referència l’índex Euribor a setmana capitalitzat anualment més 200 punts bàsics.
 Perfil Inversor
 • Patrimonialista, FP va destinat a tots aquells inversors, amb un perfil de risc conservador / moderat, que busquen l’obtenció d’una rendibilitat amb independència de l’evolució dels mercats financers. Per això, estaran disposats a tolerar fluctuacions en el seu patrimoni derivades de la volatilitat dels mercats financers. No obstant això, atès que els objectius del Fons són la protecció del patrimoni, l’estabilitat del retorn i l’optimització de la inversió, la volatilitat anualitzada no serà, en situacions normals de mercat, superior al 6%.

ES TROBA ADSCRIT A AQUEST FONS EL SEGÜENT PLA DE PENSIONS: Patrimonialista P.P.

Tens dubtes sobre els plans de pensions?

Deixa’ns les teves dades i en breu ens posarem en contacte amb tu.

FES-TE CLIENT DE GVC gaesco

Obre el teu compte en línia, en només 5 minuts i sense cost d’obertura ni manteniment

01

Formulari

Emplena el nostre formulari de nou Client

02

Signatura

Signa el teu contracte en línia mitjançant SMS certificat

03

Plataforma

Accedeix a la nostra plataforma en línia per a Clients

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.