Logo positivo de GVC Gaesco en fondo transparente

Descarrega el nostre dossier complet sobre digitalització i connectivitat

Què és la digitalització i connectivitat?

Entenem la digitalització com els processos pels quals els productes tradicionals estan evolucionant envers  altres més tecnològics, la qual cosa ens permet portar un estil de vida més eficient i senzill.

D’altra banda, tots aquests avenços han suposat un món molt més globalitzat amb la necessitat de comunicar-se d’un punt a un altre del globus d’una manera ràpida. La connectivitat se centra a desenvolupar aquells serveis i tecnologies que permetin la comunicació entre els usuaris d’una manera eficient i instantània.

Quines utilitats té la digitalització i la connectivitat?

La digitalització i la connectivitat permeten millorar l’eficiència de les companyies a nivell productiu. Actualment la digitalització i la connectivitat compten amb diverses utilitats:

Inteligencia ArtificialEconomía Circular y Desarrollo Sostenible

Infraestructures

Noves xarxes de connectivitat global

Inteligencia ArtificialEconomía Circular y Desarrollo Sostenible

Educació

Digitalització dels mitjans i materials educatius

Inteligencia ArtificialEconomía Circular y Desarrollo Sostenible

Seguretat

Millores en la seguretat, tant a nivell professional com personal

Inteligencia ArtificialEconomía Circular y Desarrollo Sostenible

Connectivitat 5G

Desenvolupament de noves tecnologies més ràpides i eficients

Fons relacionats amb la digitalització i la connectivitat

Si ho prefereixes, tria el nostre portafolis ready-made d'avenços tecnològics

100%

Rend. 5 anys anualitzada
Vol. 5 anys anualitzada
Objetius

Avís legal: es troba a disposició dels usuaris del web un informe complet per a cada Fons d’Inversió, al qual podrà trobar, entre d’altres, informació respecte a rendibilitats històriques obtingudes amb anterioritat a un canvi substancial de la política d’inversió de l’IIC, sèries de rendibilitats històriques anualitzades, detall dels riscos associats a la inversió en IIC, etc. Els fons d’inversió impliquen determinats riscos (de mercat, de crèdit, de liquiditat, de divisa, de tipus d’interès, etc.), tots ells detallats en el Fullet i en el document de Dades Fonamentals per a l’Inversor (DFI). La naturalesa i l’abast dels riscos dependran del tipus de fons, de les seves característiques individuals, de la divisa i dels actius en els quals s’inverteixi el patrimoni del mateix. En conseqüència, l’elecció entre els diferents tipus de fons s’ha de fer tenint en compte el desig i la capacitat d’assumir riscos de l’inversor, així com les seves expectatives de rendibilitat i el seu horitzó temporal d’inversió. Pot consultar els riscos específics de cada fons en el fullet disponible en aquest lloc web.

La informació continguda en el site té finalitat merament comercial, atès el caràcter de comunicació publicitària assignat. No constitueix ni una oferta de productes i serveis, ni una recomanació o oferta de compra o de venda de valors ni de cap altre producte d’inversió, ni un element contractual vinculant, ni informació exigida per cap disposició legislativa. Tampoc suposa assessorament legal, fiscal, ni d’una altra classe i el seu contingut no ha de servir a l’usuari per prendre decisions o realitzar inversions. Els fons d’inversió poden ser productes de risc elevat i que no resulten adients per a tots els clients, per tant, no pretén induir l’usuari a operacions inadequades mitjançant la posada a la seva disposició de serveis o accessos a operacions i mercats que no responen al seu perfil de risc. Les rendibilitats passades no garanteixen de cap manera els resultats futurs. La tributació dels rendiments obtinguts per partícips dependrà de la legislació fiscal aplicable a la seva situació personal i pot variar en el futur.

FES-TE CLIENT DE GVC gaesco

Obre el teu compte en línia, en només 5 minuts i sense cost d’obertura ni manteniment

01

Formulari

Emplena el nostre formulari de nou Client

02

Signatura

Signa el teu contracte en línia mitjançant SMS certificat

03

Plataforma

Accedeix a la nostra plataforma en línia per a Clients