Membres de...

GVC Gaesco és membre de les borses GVC Gaesco és membre de les Borses de Barcelona i Madrid. Ofereix accés a la resta de mercats a través d'acords amb brokers internacionals. Membre liquidador i custodi del MEFF i de l'AIAF. Membre i Assessor Registrat de BME Growth i del MARF. Membre i Soci Fundador de l’ESN (European Securities Network). Membre del GAP (Global Allianz Partners) per a la Unió Europea i Llatinoamèrica. GVC Gaesco Valores està inscrita al registre d'empreses de serveis d'inversió de la Comissió Nacional del Mercat de Valors amb el número 182. Tots els productes i serveis prestats per GVC Gaesco Valores es troben sotmesos a la legislació vigent i sota la supervisió del Banc d'Espanya, Comissió Nacional del Mercat de Valors i d’altres organismes reguladors. GVC Gaesco Valores és una entitat adherida al Fons General de Garantia d'Inversions (FOGAIN).

Borses i Mercats Espanyols
Borses i Mercats Espanyols
Borsa de Barcelona
Borsa de Barcelona
Borsa de Madrid
Borsa de Madrid
Iberclear
Iberclear
Mercat de Productes Derivats
Mercat de Productes Derivats
Mercat de Renda Fixa
Mercat de Renda Fixa
BME Growth
BME Growth
Mercat Alternatiu de Renda Fixa
Mercat Alternatiu de Renda Fixa
Sistema Electrònic de Negociació de Deute
Sistema Electrònic de Negociació de Deute
European Securities Networks
European Securities Networks
Global Allianz Partners
Global Allianz Partners

Grup Regulat per

Comissió Nacional del Mercat de Valors
Comissió Nacional del Mercat de Valors
Banc d'Espanya
Banc d'Espanya
Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital
Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital