Logo positivo de GVC Gaesco en fondo transparente

Descarrega el nostre dossier complet sobre les noves classes mitjanes

Què són les noves classes mitjanes?

Les classes mitjanes, com a conjunt d’individus que destinen només una part del seu capital per consumir béns i serveis no considerats de primera necessitat, són un dels motors clau del creixement econòmic.

Fins ara, destacaven les classes mitjanes d’Occident, però això està començant a canviar. L’exorbitant creixement demogràfic dels països emergents juntament amb una evolució econòmica i social simultània, ha determinat l’aparició de nous consumidors més similars en edat, gustos i hàbits que són considerats com les noves classes mitjanes i atorguen una infinitat d’oportunitats d’inversió.

Quins factors impulsen les noves classes mitjanes?

Existeixen nombrosos aspectes que condicionen l’aparició de noves classes mitjanes i la seva capacitat per consumir i impulsar el desenvolupament econòmic. Aquests factors són:

Inteligencia Artificial Jubilación Economía Circular y Desarrollo Sostenible Cambios Demográficos y SocialesPatrimonio emergente

Dinàmiques demogràfiques

Augment de les classes mitjanes a nivell global

Inteligencia Artificial Jubilación Economía Circular y Desarrollo Sostenible Cambios Demográficos y SocialesPatrimonio emergente

Àsia

Nou centre de gravetat del creixement emergent

Inteligencia Artificial Jubilación Economía Circular y Desarrollo Sostenible Cambios Demográficos y SocialesPatrimonio emergente

Consum privat

Increment de la capacitat de despesa de les classes mitjanes

Inteligencia Artificial Jubilación Economía Circular y Desarrollo Sostenible Cambios Demográficos y SocialesPatrimonio emergente

Patrons de consum

Noves preferències de consum més occidentalitzades