Logo positivo de GVC Gaesco en fondo transparente

Descarrega el nostre dossier complet sobre l'envelliment de la població

Què és l'envelliment de la població?

Que la població a nivell mundial i sobretot als països desenvolupats, envelleix i és cada vegada més gran el nombre de persones amb una edat superior als 65 anys, és un fet innegable. Aquest augment de l’esperança de vida de la població ha de tenir un impacte sense precedents al funcionament de l’economia i la disponibilitat de recursos de manera global.

El canvi social i econòmic que està produint aquest envelliment progressiu, representa noves oportunitats i reptes als quals fer front. Només aquelles companyies capaces d’aportar una solució a aquests desafiaments seran les beneficiades en el futur, oferint un alt rendiment als seus inversors.

Quins factors impulsen l'envelliment de la població?

A la gran quantitat de serveis en augment que estan relacionats amb la població major de 65 anys i amb una demanda creixent se l’anomena “Economia de plata”. Els factors que impulsen aquest fenomen provocat per l’envelliment gradual de la població són:

Inteligencia Artificial Jubilación Economía Circular y Desarrollo Sostenible Cambios Demográficos y Sociales

Seguretat i benestar

Necessitat de cuidar-se, així com de seguretat enfront de possibles incidents

Inteligencia Artificial Jubilación Economía Circular y Desarrollo Sostenible Cambios Demográficos y Sociales

Necessitats financeras

Gestió del patrimoni per a la jubilació

Inteligencia Artificial Jubilación Economía Circular y Desarrollo Sostenible Cambios Demográficos y Sociales

Consum i oci

Nous patrons de consum i lleure ajustats a més edat

Inteligencia Artificial Jubilación Economía Circular y Desarrollo Sostenible Cambios Demográficos y Sociales

Salut

Nous tractaments, medicaments i cirurgia

Fons relacionats amb l'envelliment de la població

Si ho prefereixes, tria el nostre portafolis ready-made de canvis demogràfics i socials

100%

Rend. 5 anys anualitzada
Vol. 5 anys anualitzada
Objetius

Avís legal: es troba a disposició dels usuaris del web un informe complet per a cada Fons d’Inversió, al qual podrà trobar, entre d’altres, informació respecte a rendibilitats històriques obtingudes amb anterioritat a un canvi substancial de la política d’inversió de l’IIC, sèries de rendibilitats històriques anualitzades, detall dels riscos associats a la inversió en IIC, etc. Els fons d’inversió impliquen determinats riscos (de mercat, de crèdit, de liquiditat, de divisa, de tipus d’interès, etc.), tots ells detallats en el Fullet i en el document de Dades Fonamentals per a l’Inversor (DFI). La naturalesa i l’abast dels riscos dependran del tipus de fons, de les seves característiques individuals, de la divisa i dels actius en els quals s’inverteixi el patrimoni del mateix. En conseqüència, l’elecció entre els diferents tipus de fons s’ha de fer tenint en compte el desig i la capacitat d’assumir riscos de l’inversor, així com les seves expectatives de rendibilitat i el seu horitzó temporal d’inversió. Pot consultar els riscos específics de cada fons en el fullet disponible en aquest lloc web.
La informació continguda en el site té finalitat merament comercial, atès el caràcter de comunicació publicitària assignat. No constitueix ni una oferta de productes i serveis, ni una recomanació o oferta de compra o de venda de valors ni de cap altre producte d’inversió, ni un element contractual vinculant, ni informació exigida per cap disposició legislativa. Tampoc suposa assessorament legal, fiscal, ni d’una altra classe i el seu contingut no ha de servir a l’usuari per prendre decisions o realitzar inversions. Els fons d’inversió poden ser productes de risc elevat i que no resulten adients per a tots els clients, per tant, no pretén induir l’usuari a operacions inadequades mitjançant la posada a la seva disposició de serveis o accessos a operacions i mercats que no responen al seu perfil de risc. Les rendibilitats passades no garanteixen de cap manera els resultats futurs. La tributació dels rendiments obtinguts per partícips dependrà de la legislació fiscal aplicable a la seva situació personal i pot variar en el futur.

Altres temàtiques relacionades amb canvis demogràfics i socials

FES-TE CLIENT DE GVC gaesco

Obre el teu compte en línia, en només 5 minuts i sense cost d’obertura ni manteniment

01

Formulari

Emplena el nostre formulari de nou Client

02

Signatura

Signa el teu contracte en línia mitjançant SMS certificat

03

Plataforma

Accedeix a la nostra plataforma en línia per a Clients