Logo positivo de GVC Gaesco en fondo transparente

Descarrega el nostre dossier complet sobre intel·ligència artificial

Què és la intel·ligència artificial?

La intel·ligència artificial s’entén pel conjunt d’algoritmes la finalitat del qual és que les màquines siguin capaces de realitzar accions i processos de la mateixa manera i amb les capacitats pròpies dels éssers humans.

La intel·ligència artificial se serveix del conegut com a “aprenentatge automàtic”, un mecanisme que consisteix en observar els patrons del món real i crear models basats en els mateixos, amb els quals proven de predir resultats futurs.

Quines utilitats té la intel·ligència artificial?

La IA està destinada a fer més fàcil la nostra vida quotidiana, transformant les tasques del dia a dia en tasques simples i eficients. Actualment, la IA ofereix diverses utilitats:

Inteligencia ArtificialEconomía Circular y Desarrollo Sostenible

Transport

Assistència a la conducció i cotxes autònoms

Inteligencia ArtificialEconomía Circular y Desarrollo Sostenible

Assistència sanitària

Diagnòstic de pacients i prevenció de malalties

Inteligencia ArtificialEconomía Circular y Desarrollo Sostenible

Robòtica

Assistència Industrial i a les llars

Inteligencia Artificial Jubilación Economía Circular y Desarrollo Sostenible Cambios Demográficos y SocialesPatrimonio emergente 1 2 3

Finances

Anàlisi de dades i algoritmes de trading

Fons relacionats amb la intel·ligència artificial

Si ho prefereixes, tria el nostre portafolis ready-made d'avenços tecnològics

100%

Rend. 5 anys anualitzada
Vol. 5 anys anualitzada
Objetius

Avís legal: es troba a disposició dels usuaris del web un informe complet per a cada Fons d’Inversió, al qual podrà trobar, entre d’altres, informació respecte a rendibilitats històriques obtingudes amb anterioritat a un canvi substancial de la política d’inversió de l’IIC, sèries de rendibilitats històriques anualitzades, detall dels riscos associats a la inversió en IIC, etc. Els fons d’inversió impliquen determinats riscos (de mercat, de crèdit, de liquiditat, de divisa, de tipus d’interès, etc.), tots ells detallats en el Fullet i en el document de Dades Fonamentals per a l’Inversor (DFI). La naturalesa i l’abast dels riscos dependran del tipus de fons, de les seves característiques individuals, de la divisa i dels actius en els quals s’inverteixi el patrimoni del mateix. En conseqüència, l’elecció entre els diferents tipus de fons s’ha de fer tenint en compte el desig i la capacitat d’assumir riscos de l’inversor, així com les seves expectatives de rendibilitat i el seu horitzó temporal d’inversió. Pot consultar els riscos específics de cada fons en el fullet disponible en aquest lloc web.

La informació continguda en el site té finalitat merament comercial, atès el caràcter de comunicació publicitària assignat. No constitueix ni una oferta de productes i serveis, ni una recomanació o oferta de compra o de venda de valors ni de cap altre producte d’inversió, ni un element contractual vinculant, ni informació exigida per cap disposició legislativa. Tampoc suposa assessorament legal, fiscal, ni d’una altra classe i el seu contingut no ha de servir a l’usuari per prendre decisions o realitzar inversions. Els fons d’inversió poden ser productes de risc elevat i que no resulten adients per a tots els clients, per tant, no pretén induir l’usuari a operacions inadequades mitjançant la posada a la seva disposició de serveis o accessos a operacions i mercats que no responen al seu perfil de risc. Les rendibilitats passades no garanteixen de cap manera els resultats futurs. La tributació dels rendiments obtinguts per partícips dependrà de la legislació fiscal aplicable a la seva situació personal i pot variar en el futur.

FES-TE CLIENT DE GVC gaesco

Obre el teu compte en línia, en només 5 minuts i sense cost d’obertura ni manteniment

01

Formulari

Emplena el nostre formulari de nou Client

02

Signatura

Signa el teu contracte en línia mitjançant SMS certificat

03

Plataforma

Accedeix a la nostra plataforma en línia per a Clients