Logo positivo de GVC Gaesco en fondo transparente

FONS D'INVERSIÓ

Selecció de fons

Descobreix els fons d’inversió més interessants segons els nostres experts.

Com realitzem la nostra selecció de fons?

La nostra llista de fons seleccionats està dissenyada per ajudar-te a construir carteres diversificades amb un bon binomi rendibilitat-risc. Examinem els fons al detall per assegurar-nos que la nostra llista només conté fons que puguin ajudar-te a assolir els teus objectius d’inversió.

Utilitzem tot l’univers de fons disponibles a Espanya, seleccionant de manera independent aquells que considerem que poden aportar un valor més elevat a la teva cartera.

Fons de Renda Variable

Fons Alternatius i Mixtos

Fons de Renda Fixa i Mercat Monetari

Avís legal: es troba a disposició dels usuaris del web un informe complet per a cada Fons d’Inversió, al qual podrà trobar, entre d’altres, informació respecte a rendibilitats històriques obtingudes amb anterioritat a un canvi substancial de la política d’inversió de l’IIC, sèries de rendibilitats històriques anualitzades, detall dels riscos associats a la inversió en IIC, etc. Els fons d’inversió impliquen determinats riscos (de mercat, de crèdit, de liquiditat, de divisa, de tipus d’interès, etc.), tots ells detallats en el Fullet i en el document de Dades Fonamentals per a l’Inversor (DFI). La naturalesa i l’abast dels riscos dependran del tipus de fons, de les seves característiques individuals, de la divisa i dels actius en els quals s’inverteixi el patrimoni del mateix. En conseqüència, l’elecció entre els diferents tipus de fons s’ha de fer tenint en compte el desig i la capacitat d’assumir riscos de l’inversor, així com les seves expectatives de rendibilitat i el seu horitzó temporal d’inversió. Pot consultar els riscos específics de cada fons en el fullet disponible en aquest lloc web.

La informació continguda en el site té finalitat merament comercial, atès el caràcter de comunicació publicitària assignat. No constitueix ni una oferta de productes i serveis, ni una recomanació o oferta de compra o de venda de valors ni de cap altre producte d’inversió, ni un element contractual vinculant, ni informació exigida per cap disposició legislativa. Tampoc suposa assessorament legal, fiscal, ni d’una altra classe i el seu contingut no ha de servir a l’usuari per prendre decisions o realitzar inversions. Els fons d’inversió poden ser productes de risc elevat i que no resulten adients per a tots els clients, per tant, no pretén induir l’usuari a operacions inadequades mitjançant la posada a la seva disposició de serveis o accessos a operacions i mercats que no responen al seu perfil de risc. Les rendibilitats passades no garanteixen de cap manera els resultats futurs. La tributació dels rendiments obtinguts per partícips dependrà de la legislació fiscal aplicable a la seva situació personal i pot variar en el futur.

Procés de selecció

Com entra un fons a la llista?

Escollim aquells fons que passen el nostre estricte procés de selecció. Aquest procés es fonamenta en quatre pilars.

01

Equip Gestor

Analitzem l’experiència de l’equip gestor i els recursos de què disposen.

02

Procés

Valorem les preses de decisions de l’equip i si apliquen aquests processos estrictament.

03

Estratègia

Estudiem l’estratègia d’inversió aplicada per cada fons, el seu estil de gestió i les seves fonts de rendibilitat. 

04

Rendiment

Cerquem fons amb resultats consistents en el llarg termini. 

Necessites més informació?

Deixa’ns les teves dades i un assessor es posarà en contacte amb tu per donar-te una atenció personalitzada

FES-TE CLIENT DE GVC gaesco

Obre el teu compte en línia, en només 5 minuts i sense cost d’obertura ni manteniment

01

Formulari

Emplena el nostre formulari de nou Client

02

Signatura

Signa el teu contracte en línia mitjançant SMS certificat

03

Plataforma

Accedeix a la nostra plataforma en línia per a Clients

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.