Logo positivo de GVC Gaesco en fondo transparente

Descarrega el nostre dossier complet sobre major preocupació per la salut

Què vol dir una major preocupació per la salut?

La salut és un dels elements més importants que marquen l’evolució d’una societat i en gran part, de la seva economia. És un aspecte al qual sempre s’ ha donat més importància en els països desenvolupats i s’ ha considerat secundari en els països emergents.

La motivació dels governs i autoritats de països emergents, sobretot asiàtics, per posar els seus sistemes sanitaris al nivell dels països occidentals, ha fet que comencin a facilitar l’accés a medicaments i serveis sanitaris a tota la població. S’hi afegeix, a més, una població amb major capacitat de despesa i consciència per la salut, fent que tot allò relacionat amb el sector sanitari evolucioni cap a una nova fase, on els avenços fruit de la innovació, seran un pilar fonamental.

Quins factors impulsen una major preocupació per la salut?

Els motors que influeixen en aquesta temàtica i que poden potenciar cada cop més una creixent preocupació per la salut als països emergents són diversos:

Inteligencia Artificial Jubilación Economía Circular y Desarrollo Sostenible Cambios Demográficos y SocialesPatrimonio emergente 1 2 3

Canvi demogràfic

Un terç de la població a l’Àsia és major de 60 anys

Inteligencia Artificial Jubilación Economía Circular y Desarrollo Sostenible Cambios Demográficos y SocialesPatrimonio emergente 1 2 3

Classe mitjana i més qualitat en la despesa

Increment de la despesa per sobre de la mitjana associada a la salut

Inteligencia Artificial Jubilación Economía Circular y Desarrollo Sostenible Cambios Demográficos y SocialesPatrimonio emergente 1 2 3

Salut en alça a l'Àsia

Creixement al doble que el PIB dels països emergents

Inteligencia Artificial Jubilación Economía Circular y Desarrollo Sostenible Cambios Demográficos y SocialesPatrimonio emergente