Grup GVC Gaesco

50 anys d'història

Grup GVC Gaesco

50 anys d'història

CONEGUI EL GRUP GVC GAESCO

Conrear la prosperitat mitjançant la inversió conscient


La inversió conscient atén a una doble accepció. D'una banda, implica que el nostre Client prengui decisions des d'una perspectiva molt àmplia i a llarg termini, tenint en compte totes les circumstàncies del seu propi entorn, del context de l'economia i dels mercats financers.

D'altra banda, inversió conscient suposa analitzar, assessorar, adquirir, gestionar i administrar tota classe d'actius que compleixin amb alts estàndards d'ètica i sostenibilitat.

Existim per dur aquestes dues accepcions de la consciència a la inversió i assegurar així el millor ús dels diners. D'aquesta forma, aspirem a contribuir humilment a la recuperació de l'ànima i el sentit de la indústria financera, un sector clau pel benestar de les persones i el desenvolupament econòmic i poder influir. a més, de forma rellevant, en la salvaguarda del planeta.