Logo positivo de GVC Gaesco en fondo transparente

Descarrega el nostre dossier complet sobre nous mitjans de pagament

Què són els nous mitjans de pagament?

Als darrers anys hem pogut observar com els diners físics i les formes tradicionals de pagament han començat a perdre rellevància a les transaccions diàries de les persones.

El sector financer experimenta actualment una fase important de transformació digital que està revolucionant la gamma de serveis i productes a l’abast dels clients. D’entre els principals exponents, sorgeixen els nous mitjans de pagament, com a fruit d’aquesta tendència.

Quines utilitats tenen els nous mitjans de pagament?

Els nous mitjans de pagament tenen com a finalitat facilitar els processos de pagament i millorar la presa de decisions sobre el patrimoni dels clients. En l’actualitat, els nous mitjans de pagament compten amb diverses utilitats:

Inteligencia ArtificialEconomía Circular y Desarrollo Sostenible

Mitjans de pagament

Alternatives als mitjans de pagament tradicionals

Inteligencia ArtificialEconomía Circular y Desarrollo Sostenible

Software financer

Actualització dels sistemes bancaris

Inteligencia ArtificialEconomía Circular y Desarrollo Sostenible

Blockchain i criptomonedes

Nous actius i processos de registre d’operacions

Fons relacionats amb els nous mitjans de pagament

Si ho prefereixes, tria el nostre portafolis ready-made d'avenços tecnològics

100%

Rend. 5 anys anualitzada
Vol. 5 anys anualitzada
Objectius

Avís legal: es troba a disposició dels usuaris del web un informe complet per a cada Fons d’Inversió, al qual podrà trobar, entre d’altres, informació respecte a rendibilitats històriques obtingudes amb anterioritat a un canvi substancial de la política d’inversió de l’IIC, sèries de rendibilitats històriques anualitzades, detall dels riscos associats a la inversió en IIC, etc. Els fons d’inversió impliquen determinats riscos (de mercat, de crèdit, de liquiditat, de divisa, de tipus d’interès, etc.), tots ells detallats en el Fullet i en el document de Dades Fonamentals per a l’Inversor (DFI). La naturalesa i l’abast dels riscos dependran del tipus de fons, de les seves característiques individuals, de la divisa i dels actius en els quals s’inverteixi el patrimoni del mateix. En conseqüència, l’elecció entre els diferents tipus de fons s’ha de fer tenint en compte el desig i la capacitat d’assumir riscos de l’inversor, així com les seves expectatives de rendibilitat i el seu horitzó temporal d’inversió. Pot consultar els riscos específics de cada fons en el fullet disponible en aquest lloc web.

La informació continguda en el site té finalitat merament comercial, atès el caràcter de comunicació publicitària assignat. No constitueix ni una oferta de productes i serveis, ni una recomanació o oferta de compra o de venda de valors ni de cap altre producte d’inversió, ni un element contractual vinculant, ni informació exigida per cap disposició legislativa. Tampoc suposa assessorament legal, fiscal, ni d’una altra classe i el seu contingut no ha de servir a l’usuari per prendre decisions o realitzar inversions. Els fons d’inversió poden ser productes de risc elevat i que no resulten adients per a tots els clients, per tant, no pretén induir l’usuari a operacions inadequades mitjançant la posada a la seva disposició de serveis o accessos a operacions i mercats que no responen al seu perfil de risc. Les rendibilitats passades no garanteixen de cap manera els resultats futurs. La tributació dels rendiments obtinguts per partícips dependrà de la legislació fiscal aplicable a la seva situació personal i pot variar en el futur.

FES-TE CLIENT DE GVC gaesco

Obre el teu compte en línia, en només 5 minuts i sense cost d’obertura ni manteniment

01

Formulari

Emplena el nostre formulari de nou Client

02

Signatura

Signa el teu contracte en línia mitjançant SMS certificat

03

Plataforma

Accedeix a la nostra plataforma en línia per a Clients