Logo positivo de GVC Gaesco en fondo transparente

Descarrega el nostre dossier complet sobre els serveis financers

Què són els serveis financers?

Pràcticament ningú en la societat actual, a nivell global, és aliè a la necessitat d’ús dels serveis financers a la seva vida diària, sobretot quan es tracta de planificar el seu futur.

Però el sorgiment de noves necessitats als diversos segments de la població fruit del canvi demogràfic i social que s’està produint comporta la demanda de nous serveis financers associats a la forma de pagar, assegurar o invertir.

Quines utilitats representen els serveis financers?

Els serveis financers sempre han evolucionat, en el decurs de la història, d’acord amb les necessitats de la població de cada època. Les utilitats que ofereixen a una societat immersa en un procés de transformació són:

Inteligencia Artificial Jubilación Economía Circular y Desarrollo Sostenible Cambios Demográficos y SocialesPatrimonio emergente

Nous serveis financers

Innovadores formes d’invertir com ara els “Robo Advisors” i a més, realitzar transaccions amb criptomonedes

Inteligencia Artificial Jubilación Economía Circular y Desarrollo Sostenible Cambios Demográficos y Sociales

Assegurances

Necessitat de seguretat de la població

Inteligencia Artificial Jubilación Economía Circular y Desarrollo Sostenible Cambios Demográficos y Sociales

Gestió d'actius

Recerca de rendibilitzar el patrimoni

Fons relacionats amb els serveis financers

Si ho prefereixes, tria el nostre portafolis ready-made de canvis demogràfics i socials

100%

Rend. 5 anys anualitzada
Vol. 5 anys anualitzada
Objectius

Avís legal: es troba a disposició dels usuaris del web un informe complet per a cada Fons d’Inversió, al qual podrà trobar, entre d’altres, informació respecte a rendibilitats històriques obtingudes amb anterioritat a un canvi substancial de la política d’inversió de l’IIC, sèries de rendibilitats històriques anualitzades, detall dels riscos associats a la inversió en IIC, etc. Els fons d’inversió impliquen determinats riscos (de mercat, de crèdit, de liquiditat, de divisa, de tipus d’interès, etc.), tots ells detallats en el Fullet i en el document de Dades Fonamentals per a l’Inversor (DFI). La naturalesa i l’abast dels riscos dependran del tipus de fons, de les seves característiques individuals, de la divisa i dels actius en els quals s’inverteixi el patrimoni del mateix. En conseqüència, l’elecció entre els diferents tipus de fons s’ha de fer tenint en compte el desig i la capacitat d’assumir riscos de l’inversor, així com les seves expectatives de rendibilitat i el seu horitzó temporal d’inversió. Pot consultar els riscos específics de cada fons en el fullet disponible en aquest lloc web.
La informació continguda en el site té finalitat merament comercial, atès el caràcter de comunicació publicitària assignat. No constitueix ni una oferta de productes i serveis, ni una recomanació o oferta de compra o de venda de valors ni de cap altre producte d’inversió, ni un element contractual vinculant, ni informació exigida per cap disposició legislativa. Tampoc suposa assessorament legal, fiscal, ni d’una altra classe i el seu contingut no ha de servir a l’usuari per prendre decisions o realitzar inversions. Els fons d’inversió poden ser productes de risc elevat i que no resulten adients per a tots els clients, per tant, no pretén induir l’usuari a operacions inadequades mitjançant la posada a la seva disposició de serveis o accessos a operacions i mercats que no responen al seu perfil de risc. Les rendibilitats passades no garanteixen de cap manera els resultats futurs. La tributació dels rendiments obtinguts per partícips dependrà de la legislació fiscal aplicable a la seva situació personal i pot variar en el futur.

Altres temàtiques relacionades amb canvis demogràfics i socials

FES-TE CLIENT DE GVC gaesco

Obre el teu compte en línia, en només 5 minuts i sense cost d’obertura ni manteniment

01

Formulari

Emplena el nostre formulari de nou Client

02

Signatura

Signa el teu contracte en línia mitjançant SMS certificat

03

Plataforma

Accedeix a la nostra plataforma en línia per a Clients