Logo positivo de GVC Gaesco en fondo transparente

Inversió socialment responsable

La teva pròpia selecció Socialment Responsable

Si et preocupa 

Si t’amoïna l’efecte que determinats negocis, sectors o companyies tenen sobre la societat o el medi ambient i no vols donar suport a la seva pràctica, no hi tens per què invertir. Construeix una cartera de fons d’inversió sostenible i alineada amb les teves preocupacions.

Què implica l'exclusió d'activitats en les teves inversions?

L’exclusió de factors o activitats en el moment d’invertir implica seleccionar fons d’inversió que es comprometen per mandat a no invertir en aquells negocis que rebin part dels seus ingressos o la totalitat d’aquestes d’activitats.

Invertir en fons que exclouen negocis controvertits contribueix a assolir un món més sostenible, alhora que et genera la tranquil·litat de saber que no estàs donant suport a activitats que no estan alineades amb les teves inquietuds.

Quin tipus d'activitats vols excloure de la teva cartera?

Selecciona aquells factors als quals no vols tenir exposició i et mostrarem la nostra selecció de fons d'inversió que es comprometen a no invertir-hi..

Proves amb con animals

Exclogui aquells negocis que testin els seus productes en animals.

Armament

Exclogui aquells negocis que estiguin relacionats amb la fabricació i distribució d'armes

Tabac

Exclogui aquells negocis la principal font d'ingressos dels quals sigui la venda i distribució de tabac.

Armes Controvertides

Exclogui aquells negocis que estiguin relacionats amb la fabricació d'armament amb una negativa concepció per part de la societat (armes químiques, biològiques)

Joc

Exclogui aquells negocis relacionats amb la indústria del joc (cases d'apostes, joc online...)

Energia Nuclear

Exclogui aquells negocis que estiguin involucrats en la producció i distribució d'energia nuclear.

  • Fons que no inverteixen en:

Avís legal: es troba a disposició dels usuaris del web un informe complet per a cada Fons d’Inversió, al qual podrà trobar, entre d’altres, informació respecte a rendibilitats històriques obtingudes amb anterioritat a un canvi substancial de la política d’inversió de l’IIC, sèries de rendibilitats històriques anualitzades, detall dels riscos associats a la inversió en IIC, etc. Els fons d’inversió impliquen determinats riscos (de mercat, de crèdit, de liquiditat, de divisa, de tipus d’interès, etc.), tots ells detallats en el Fullet i en el document de Dades Fonamentals per a l’Inversor (DFI). La naturalesa i l’abast dels riscos dependran del tipus de fons, de les seves característiques individuals, de la divisa i dels actius en els quals s’inverteixi el patrimoni del mateix. En conseqüència, l’elecció entre els diferents tipus de fons s’ha de fer tenint en compte el desig i la capacitat d’assumir riscos de l’inversor, així com les seves expectatives de rendibilitat i el seu horitzó temporal d’inversió. Pot consultar els riscos específics de cada fons en el fullet disponible en aquest lloc web.

La informació continguda en el site té finalitat merament comercial, atès el caràcter de comunicació publicitària assignat. No constitueix ni una oferta de productes i serveis, ni una recomanació o oferta de compra o de venda de valors ni de cap altre producte d’inversió, ni un element contractual vinculant, ni informació exigida per cap disposició legislativa. Tampoc suposa assessorament legal, fiscal, ni d’una altra classe i el seu contingut no ha de servir a l’usuari per prendre decisions o realitzar inversions. Els fons d’inversió poden ser productes de risc elevat i que no resulten adients per a tots els clients, per tant, no pretén induir l’usuari a operacions inadequades mitjançant la posada a la seva disposició de serveis o accessos a operacions i mercats que no responen al seu perfil de risc. Les rendibilitats passades no garanteixen de cap manera els resultats futurs. La tributació dels rendiments obtinguts per partícips dependrà de la legislació fiscal aplicable a la seva situació personal i pot variar en el futur.

T'interessa saber més sobre la inversió socialment responsable?

La nostra Selecció socialment responsable

La nostra selecció socialment responsable

• Renda Variable
• Renda Fixa
• Mixtos
consultar

Temàtiques de sostenibilitat

Temàtiques de sostenibilitat

• Canvi climàtic
• Energia renovable
• Optimització de recursos
• Nous materials
consultAR

La teva pròpia selecció socialment responsable

La teva pròpia selecció socialment responsable

• Proves amb animals
• Armament
• Tabac
• Armes controvertides
• Jocs i apostes
• Energia nuclear
CONSULTAR

FES-TE CLIENT DE GVC gaesco

Obre el teu compte en línia, en només 5 minuts i sense cost d’obertura ni manteniment

01

Formulari

Emplena el nostre formulari de nou Client

02

Signatura

Signa el teu contracte en línia mitjançant SMS certificat

03

Plataforma

Accedeix a la nostra plataforma en línia per a Clients

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.