Logo positivo de GVC Gaesco en fondo transparente

Descarrega el nostre dossier complet sobre els nous materials

Què són els nous materials?

L’escassetat de recursos derivada del creixement de la població a nivell global i de l’augment de la demanda que això comporta, suposa un desafiament per al nostre món i per a l’economia.

Millorar els processos d’extracció, processament i rebuig dels recursos és fonamental per reduir-ne els efectes sobre el canvi climàtic, així com la recerca de nous productes substitutius més sostenibles.

Quines utilitats representen els nous materials?

Els nous materials estan enfocats a trobar una solució a l’escassetat de recursos, així com a la recerca de processos més sostenibles per al medi ambient.

Inteligencia ArtificialEconomía Circular y Desarrollo Sostenible Cambios Demográficos y Sociales

Recursos naturals

Ús eficient dels recursos naturals del planeta

Inteligencia ArtificialEconomía Circular y Desarrollo Sostenible Cambios Demográficos y Sociales

Materials de construcció

Recerca de nous materials industrials més sostenibles

Inteligencia ArtificialEconomía Circular y Desarrollo Sostenible Cambios Demográficos y Sociales

Tecnologia

Creació de hardware i software 3D

Inteligencia ArtificialEconomía Circular y Desarrollo Sostenible Cambios Demográficos y Sociales

Emmagatzematge d'energia

Nous materials per a l’emmagatzematge de l’energia

Fons relacionats amb els nous materials

Si ho prefereixes, tria el nostre portafolis ready-made d'economia circular i desenvolupament sostenible

100%

Rend. 5 anys anualitzada
Vol. 5 anys anualitzada
Objetius

Avís legal: es troba a disposició dels usuaris del web un informe complet per a cada Fons d’Inversió, al qual podrà trobar, entre d’altres, informació respecte a rendibilitats històriques obtingudes amb anterioritat a un canvi substancial de la política d’inversió de l’IIC, sèries de rendibilitats històriques anualitzades, detall dels riscos associats a la inversió en IIC, etc. Els fons d’inversió impliquen determinats riscos (de mercat, de crèdit, de liquiditat, de divisa, de tipus d’interès, etc.), tots ells detallats en el Fullet i en el document de Dades Fonamentals per a l’Inversor (DFI). La naturalesa i l’abast dels riscos dependran del tipus de fons, de les seves característiques individuals, de la divisa i dels actius en els quals s’inverteixi el patrimoni del mateix. En conseqüència, l’elecció entre els diferents tipus de fons s’ha de fer tenint en compte el desig i la capacitat d’assumir riscos de l’inversor, així com les seves expectatives de rendibilitat i el seu horitzó temporal d’inversió. Pot consultar els riscos específics de cada fons en el fullet disponible en aquest lloc web.
La informació continguda en el site té finalitat merament comercial, atès el caràcter de comunicació publicitària assignat. No constitueix ni una oferta de productes i serveis, ni una recomanació o oferta de compra o de venda de valors ni de cap altre producte d’inversió, ni un element contractual vinculant, ni informació exigida per cap disposició legislativa. Tampoc suposa assessorament legal, fiscal, ni d’una altra classe i el seu contingut no ha de servir a l’usuari per prendre decisions o realitzar inversions. Els fons d’inversió poden ser productes de risc elevat i que no resulten adients per a tots els clients, per tant, no pretén induir l’usuari a operacions inadequades mitjançant la posada a la seva disposició de serveis o accessos a operacions i mercats que no responen al seu perfil de risc. Les rendibilitats passades no garanteixen de cap manera els resultats futurs. La tributació dels rendiments obtinguts per partícips dependrà de la legislació fiscal aplicable a la seva situació personal i pot variar en el futur.

Altres temàtiques relacionades amb l' economia circular i el desenvolupament sostenible

FES-TE CLIENT DE GVC gaesco

Obre el teu compte en línia, en només 5 minuts i sense cost d’obertura ni manteniment

01

Formulari

Emplena el nostre formulari de nou Client

02

Signatura

Signa el teu contracte en línia mitjançant SMS certificat

03

Plataforma

Accedeix a la nostra plataforma en línia per a Clients