Logo positivo de GVC Gaesco en fondo transparente

Inversió pEr objetiUS

Alternatives a la liquiditat

Tenir un excés de liquiditat en el compte suposa la pèrdua d’una oportunitat de rendibilitzar els teus estalvis. Les diferents alternatives a la liquiditat permeten invertir el teu patrimoni en fons d’inversió seleccionats pel nostre equip d’analistes sense assumir un risc elevat d’inversió.

Fons de Renda Fixa

El nostre equip d’analistes selecciona aquells fons d’inversió de renda fixa que poden encaixar millor com a alternativa a la liquiditat.

Curt termini

Els fons de renda fixa a curt termini tenen durades curtes, la qual cosa permet reduir el risc de fluctuacions en el preu dels bons per moviments dels tipus d’interès.

Alta qualitat creditícia

La qualitat mitjana dels fons seleccionats és d’”Investment Grade”. Això significa que els bons que es troben dins dels fons tenen una solvència elevada, per tant, redueix el risc d’impagament.

Diversificació

Els fons seleccionats compten amb una bona diversificació geogràfica. Invertir en diferents zones geogràfiques mitjançant fons globals redueix el risc de la cartera.

Fons de Retorn Absolut

Els fons seleccionats han passat per una estricte anàlisi per part del nostre equip d’analistes. Aquests fons presenten les característiques següents:

Control de la volatilitat

Els fons de Retorn Absolut es caracteritzen per presentar volatilitats controlades i una ràtio rendibilitat/risc ajustat.

Descorrelació

Aquest tipus de fons sol descorrelacionar de les inversions tradicionals, la qual cosa els fa ser una bona alternativa en qualsevol entorn de mercat.

Multiestratègia

Els fons seleccionats formen part de diferents estratègies de Retorn Absolut per ajustar-se a les necessitats de cada client.

Descarrega el nostre dossier complet sobre alternatives a la liquiditat

Fons per oferir una alternativa de liquiditat 

Avís legal: es troba a disposició dels usuaris del web un informe complet per a cada Fons d’Inversió, al qual podrà trobar, entre d’altres, informació respecte a rendibilitats històriques obtingudes amb anterioritat a un canvi substancial de la política d’inversió de l’IIC, sèries de rendibilitats històriques anualitzades, detall dels riscos associats a la inversió en IIC, etc. Els fons d’inversió impliquen determinats riscos (de mercat, de crèdit, de liquiditat, de divisa, de tipus d’interès, etc.), tots ells detallats en el Fullet i en el document de Dades Fonamentals per a l’Inversor (DFI). La naturalesa i l’abast dels riscos dependran del tipus de fons, de les seves característiques individuals, de la divisa i dels actius en els quals s’inverteixi el patrimoni del mateix. En conseqüència, l’elecció entre els diferents tipus de fons s’ha de fer tenint en compte el desig i la capacitat d’assumir riscos de l’inversor, així com les seves expectatives de rendibilitat i el seu horitzó temporal d’inversió. Pot consultar els riscos específics de cada fons en el fullet disponible en aquest lloc web.

La informació continguda en el site té finalitat merament comercial, atès el caràcter de comunicació publicitària assignat. No constitueix ni una oferta de productes i serveis, ni una recomanació o oferta de compra o de venda de valors ni de cap altre producte d’inversió, ni un element contractual vinculant, ni informació exigida per cap disposició legislativa. Tampoc suposa assessorament legal, fiscal, ni d’una altra classe i el seu contingut no ha de servir a l’usuari per prendre decisions o realitzar inversions. Els fons d’inversió poden ser productes de risc elevat i que no resulten adients per a tots els clients, per tant, no pretén induir l’usuari a operacions inadequades mitjançant la posada a la seva disposició de serveis o accessos a operacions i mercats que no responen al seu perfil de risc. Les rendibilitats passades no garanteixen de cap manera els resultats futurs. La tributació dels rendiments obtinguts per partícips dependrà de la legislació fiscal aplicable a la seva situació personal i pot variar en el futur.

Si ho prefereixes inverteix en el nostre portafoli ready-made per oferir una alternativa de liquiditat 

Avís legal: es troba a disposició dels usuaris del web un informe complet per a cada Fons d’Inversió, al qual podrà trobar, entre d’altres, informació respecte a rendibilitats històriques obtingudes amb anterioritat a un canvi substancial de la política d’inversió de l’IIC, sèries de rendibilitats històriques anualitzades, detall dels riscos associats a la inversió en IIC, etc. Els fons d’inversió impliquen determinats riscos (de mercat, de crèdit, de liquiditat, de divisa, de tipus d’interès, etc.), tots ells detallats en el Fullet i en el document de Dades Fonamentals per a l’Inversor (DFI). La naturalesa i l’abast dels riscos dependran del tipus de fons, de les seves característiques individuals, de la divisa i dels actius en els quals s’inverteixi el patrimoni del mateix. En conseqüència, l’elecció entre els diferents tipus de fons s’ha de fer tenint en compte el desig i la capacitat d’assumir riscos de l’inversor, així com les seves expectatives de rendibilitat i el seu horitzó temporal d’inversió. Pot consultar els riscos específics de cada fons en el fullet disponible en aquest lloc web.

La informació continguda en el site té finalitat merament comercial, atès el caràcter de comunicació publicitària assignat. No constitueix ni una oferta de productes i serveis, ni una recomanació o oferta de compra o de venda de valors ni de cap altre producte d’inversió, ni un element contractual vinculant, ni informació exigida per cap disposició legislativa. Tampoc suposa assessorament legal, fiscal, ni d’una altra classe i el seu contingut no ha de servir a l’usuari per prendre decisions o realitzar inversions. Els fons d’inversió poden ser productes de risc elevat i que no resulten adients per a tots els clients, per tant, no pretén induir l’usuari a operacions inadequades mitjançant la posada a la seva disposició de serveis o accessos a operacions i mercats que no responen al seu perfil de risc. Les rendibilitats passades no garanteixen de cap manera els resultats futurs. La tributació dels rendiments obtinguts per partícips dependrà de la legislació fiscal aplicable a la seva situació personal i pot variar en el futur.

Més inversió per objectius

Preparar la meva jubilació

Preparar la meva jubilació

• Menys de 40 anys
• Entre 40 i 55 anys
• Més de 55 anys
consultar

Maximitzar els meus dividends

Maximitzar els meus dividends

• Renda Variable
• Renda Fixa
• Mixtos
consultar

Trobar Alternatives a liquiditat

Trobar Alternatives a liquiditat

• Renda Fixa
• Alternatives
consultAR

Augmentar el meu Patrimoni

Augmentar el meu patrimoni

• Invertir per mí mateix
• Invertir amb ajuda
CONSULTAR

FES-TE CLIENT DE GVC gaesco

Obre el teu compte en línia, en només 5 minuts i sense cost d’obertura ni manteniment

01

Formulari

Emplena el nostre formulari de nou Client

02

Signatura

Signa el teu contracte en línia mitjançant SMS certificat

03

Plataforma

Accedeix a la nostra plataforma en línia per a Clients

T’oferim eines i idees que et faran tot molt més fàcil:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.