Logo positivo de GVC Gaesco en fondo transparente

Inversió per objetius

Maximitzar els meus dividends

La inversió en fons amb repartiment de dividends és una alternativa excel·lent per a aquells inversors que tinguin com a objectiu generar rendes, tant sigui per planificar l’estalvi, rendibilitzar el patrimoni o bé, afrontar despeses periòdiques.

Què són els fons d'inversió de repartiment?

A diferència dels fons d’inversió d’acumulació tradicionals, els fons de repartiment o distribució reparteixen un dividend entre els partícips de forma proporcional a les participacions que es tingui en el fons i amb una periodicitat establerta que pot ser mensual, trimestral, semestral o anual.

Aquest tipus de vehicle d’inversió resulta atractiu per als inversors que busquen disposar d’una renda de forma periòdica sense haver de vendre les seves participacions del fons. A més, pot ser una bona alternativa als dipòsits bancaris i als instruments més conservadors de la renda fixa.

Descarrega el nostre dossier complet sobre com maximitzar els meus dividends

Tipus de fons d'inversió de repartiment

El nostre equip d’analistes selecciona aquells fons de repartiment que poden encaixar en un perfil que busca la generació de dividends amb les seves inversions.

Renda Variable

Els fons de renda variable enfoquen les seves inversions en companyies amb un dividend estable i predictible i realitzen de manera periòdica un repartiment entre els partícips del fons.

Renda Fixa

Els fons de renda fixa distribueixen de manera periòdica aquells guanys que hagin generat pels cupons rebuts dels bons que tinguin a la cartera.

Mixtos

Els fons mixtos se serveixen tant dels dividends rebuts per la part de la renda variable com dels cupons rebuts per part de la renda fixa. S'agrupen en diferents perfils de risc, per ajustar-se al perfil de cada inversor.

Fons de repartiment seleccionats

Avís legal: es troba a disposició dels usuaris del web un informe complet per a cada Fons d’Inversió, al qual podrà trobar, entre d’altres, informació respecte a rendibilitats històriques obtingudes amb anterioritat a un canvi substancial de la política d’inversió de l’IIC, sèries de rendibilitats històriques anualitzades, detall dels riscos associats a la inversió en IIC, etc. Els fons d’inversió impliquen determinats riscos (de mercat, de crèdit, de liquiditat, de divisa, de tipus d’interès, etc.), tots ells detallats en el Fullet i en el document de Dades Fonamentals per a l’Inversor (DFI). La naturalesa i l’abast dels riscos dependran del tipus de fons, de les seves característiques individuals, de la divisa i dels actius en els quals s’inverteixi el patrimoni del mateix. En conseqüència, l’elecció entre els diferents tipus de fons s’ha de fer tenint en compte el desig i la capacitat d’assumir riscos de l’inversor, així com les seves expectatives de rendibilitat i el seu horitzó temporal d’inversió. Pot consultar els riscos específics de cada fons en el fullet disponible en aquest lloc web.

La informació continguda en el site té finalitat merament comercial, atès el caràcter de comunicació publicitària assignat. No constitueix ni una oferta de productes i serveis, ni una recomanació o oferta de compra o de venda de valors ni de cap altre producte d’inversió, ni un element contractual vinculant, ni informació exigida per cap disposició legislativa. Tampoc suposa assessorament legal, fiscal, ni d’una altra classe i el seu contingut no ha de servir a l’usuari per prendre decisions o realitzar inversions. Els fons d’inversió poden ser productes de risc elevat i que no resulten adients per a tots els clients, per tant, no pretén induir l’usuari a operacions inadequades mitjançant la posada a la seva disposició de serveis o accessos a operacions i mercats que no responen al seu perfil de risc. Les rendibilitats passades no garanteixen de cap manera els resultats futurs. La tributació dels rendiments obtinguts per partícips dependrà de la legislació fiscal aplicable a la seva situació personal i pot variar en el futur.

Si ho prefereixes inverteix en algun dels nostres portafolis ready-made de maximitzar els meus dividends

Avís legal: es troba a disposició dels usuaris del web un informe complet per a cada Fons d’Inversió, al qual podrà trobar, entre d’altres, informació respecte a rendibilitats històriques obtingudes amb anterioritat a un canvi substancial de la política d’inversió de l’IIC, sèries de rendibilitats històriques anualitzades, detall dels riscos associats a la inversió en IIC, etc. Els fons d’inversió impliquen determinats riscos (de mercat, de crèdit, de liquiditat, de divisa, de tipus d’interès, etc.), tots ells detallats en el Fullet i en el document de Dades Fonamentals per a l’Inversor (DFI). La naturalesa i l’abast dels riscos dependran del tipus de fons, de les seves característiques individuals, de la divisa i dels actius en els quals s’inverteixi el patrimoni del mateix. En conseqüència, l’elecció entre els diferents tipus de fons s’ha de fer tenint en compte el desig i la capacitat d’assumir riscos de l’inversor, així com les seves expectatives de rendibilitat i el seu horitzó temporal d’inversió. Pot consultar els riscos específics de cada fons en el fullet disponible en aquest lloc web.


La informació continguda en el site té finalitat merament comercial, atès el caràcter de comunicació publicitària assignat. No constitueix ni una oferta de productes i serveis, ni una recomanació o oferta de compra o de venda de valors ni de cap altre producte d’inversió, ni un element contractual vinculant, ni informació exigida per cap disposició legislativa. Tampoc suposa assessorament legal, fiscal, ni d’una altra classe i el seu contingut no ha de servir a l’usuari per prendre decisions o realitzar inversions. Els fons d’inversió poden ser productes de risc elevat i que no resulten adients per a tots els clients, per tant, no pretén induir l’usuari a operacions inadequades mitjançant la posada a la seva disposició de serveis o accessos a operacions i mercats que no responen al seu perfil de risc. Les rendibilitats passades no garanteixen de cap manera els resultats futurs. La tributació dels rendiments obtinguts per partícips dependrà de la legislació fiscal aplicable a la seva situació personal i pot variar en el futur.

Més inversió per objectius

Preparar la meva jubilació

Preparar la meva jubilació

• Menys de 40 anys
• Entre 40 i 55 anys
• Més de 55 anys
consultar

Maximitzar els meus dividends

Maximitzar els meus dividends

• Renda Variable
• Renda Fixa
• Mixtos
consultar

Trobar Alternatives a liquiditat

Trobar Alternatives a liquiditat

• Renda Fixa
• Alternatives
consultAR

Augmentar el meu Patrimoni

Augmentar el meu patrimoni

• Invertir per mí mateix
• Invertir amb ajuda
CONSULTAR

FES-TE CLIENT DE GVC gaesco

Obre el teu compte en línia, en només 5 minuts i sense cost d’obertura ni manteniment

01

Formulari

Emplena el nostre formulari de nou Client

02

Signatura

Signa el teu contracte en línia mitjançant SMS certificat

03

Plataforma

Accedeix a la nostra plataforma en línia per a Clients

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.