Logo positivo de GVC Gaesco en fondo transparente

Conrear la prosperitat mitjançant la inversió conscient

Què significa prosperitat conscient?

1

Benestar financer

La nostra visió de la prosperitat de les persones i les empreses és, en primer lloc, la consecució d'un benestar financer suficient que proveeixi de la llibertat i la tranquil·litat a les quals aspirem. Saber valorar el que tenim, entendre convenientment el que és abundància i mai perdre la perspectiva de que els diners no són un fi en si mateix, són elements claus per a una bona gestió conscient del patrimoni financer.

2

Plenitud de les persones

En segon lloc la prosperitat i la riquesa conscient té a veure amb la consecució dels propòsits personals i empresarials, té a veure amb la prosperitat de les famílies al voltant dels seus valors i creences, té a veure amb el desenvolupament empresarial innovador i creador d'impactes positius per a la societat. Prosperitat conscient té a veure amb l'evolució, el desenvolupament i la plenitud integral de les persones.

3

Equilibri just

En definitiva, la prosperitat i la riquesa conscients les entenem com l'equilibri just entre el que realment necessitem, el nostre propòsit, l'impacte que volem que tingui la nostra riquesa i la nostra pròpia realització personal global. Alinear la gestió del patrimoni amb els valors dels nostres clients és la nostra prioritat.

1. Consciència des de la persona

Significa plantejar les inversions amb una reflexió personal:

 • Quin és el nostre propòsit vital personal i les circumstàncies per les quals travessarem en cada moment de la vida.
 • Les circumstàncies familiars, el sentit de transcendència i l’impacte que desitgem tingui el nostre patrimoni al nostre entorn proper i a la societat.
 • Tot això implica fixar metes i objectius i per tant, prendre decisions des d’una perspectiva molt àmplia i a llarg termini.

Significa prendre decisions d’inversió i gestió del patrimoni financer amb ple coneixement

 • Entenent com influeixen en cada moment la conjuntura econòmica i financera i l’entorn sociopolític.
 • Entenent la raó per la qual la construcció d’una cartera d’inversions està en plena sintonia amb els objectius fixats, els riscos reals disposats a assumir i la rendibilitat esperada del patrimoni a llarg termini.
 • Entenent els instruments financers en els quals invertim. Si no tenim plena consciència de en què invertim no sabrem prendre mai les decisions adequades.

2. Consciència des de la societat, l'economia i la naturalesa mateixa de les inversions

Inversions en sintonia amb els seus valors

 • A GVC Gaesco promovem que les seves inversions siguin una mostra més dels valors de la seva família o empresa i per tant, estiguin perfectament en sintonia.

Aplicar criteris estesos  que aportan consciència al món de la inversió:

 • Els Principis del Moviment Capitalisme Conscient aplicats a l’anàlisi de les empreses en les quals invertim:
  1.  Guiar-se per un propòsit superior.
  2. Tenir un lideratge conscient.
  3. Orientar-se envers la creació de valor de forma equilibrada per a tots els seus grups d’interès (stakeholders)
  4. Practicar una cultura conscient

Vetllar pel futur sostenible del nostre medi ambient

 • Inversions que assegurin un futur sostenible del nostre medi ambient.

Seleccionar empreses i organismes conscients

 • Inversions en empreses i organismes que promoguin un bon govern corporatiu, la integritat plena de les seves relacions amb la societat i la transparència i rendició de comptes oberta i sistemàtica.

Considerar els objectius de desenvolupament sostenible de l’ONU

 • Inversions que tinguin en consideració els objectius de desenvolupament sostenible promoguts per l’ONU i que suposa una crida a l’acció i consciència sobre evolució humana i la salvaguarda del planeta.

FES-TE CLIENT DE GVC gaesco

Obre el teu compte en línia, en només 5 minuts i sense cost d’obertura ni manteniment

01

Formulari

Emplena el nostre formulari de nou Client

02

Signatura

Signa el teu contracte en línia mitjançant SMS certificat

03

Plataforma

Accedeix a la nostra plataforma en línia per a Clients

T’oferim eines i idees que et faran tot molt més fàcil:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.