Logo positivo de GVC Gaesco en fondo transparente

Descarrega el nostre dossier complet sobre la urbanització de les ciutats

Què és la urbanització de las ciutats?

A l’any 2007 la població urbana va superar en nombre la rural i es preveu que per al 2050 la xifra de residents en ciutats correspongui a dos terços dels habitants del planeta.

Per tant, enfront  d’aquest escenari fins ara desconegut, la urbanització sostenible de les ciutats es presenta com la fita a assolir. Això és, l’estructuració, construcció, aprofitament i reconversió de terrenys rurals en espais organitzats i habitables que siguin respectuosos amb el medi ambient i amb la limitació de recursos per minimitzar la petjada de carboni.

Quines utilitats representa la urbanització de les ciutats?

La major concentració d’individus en menys espai a causa de la creixent densitat poblacional implica les seves dificultats però acomplir el procés d’urbanització sostenible suposa les següents utilitats:

Inteligencia Artificial Jubilación Economía Circular y Desarrollo Sostenible Cambios Demográficos y Sociales

Mobilitat

Nous mitjans de transport sostenibles

Inteligencia Artificial Jubilación Economía Circular y Desarrollo Sostenible Cambios Demográficos y Sociales

Construcció i vivenda

Avenç envers ciutats eficients energèticament

Inteligencia Artificial Jubilación Economía Circular y Desarrollo Sostenible Cambios Demográficos y Sociales

Connectivitat

Millores de la comunicació interurbana

Inteligencia Artificial Jubilación Economía Circular y Desarrollo Sostenible Cambios Demográficos y SocialesPatrimonio emergente 1 2 3

Recursos i serveis

Creixement urbà compacte i amb facilitats per als habitants

Fons relacionats amb la urbanització de les ciutats

Si ho prefereixes, tria el nostre portafolis ready-made de canvis demogràfics i socials

100%

Rend. 5 anys anualitzada
Vol. 5 anys anualitzada
Objectius

Avís legal: es troba a disposició dels usuaris del web un informe complet per a cada Fons d’Inversió, al qual podrà trobar, entre d’altres, informació respecte a rendibilitats històriques obtingudes amb anterioritat a un canvi substancial de la política d’inversió de l’IIC, sèries de rendibilitats històriques anualitzades, detall dels riscos associats a la inversió en IIC, etc. Els fons d’inversió impliquen determinats riscos (de mercat, de crèdit, de liquiditat, de divisa, de tipus d’interès, etc.), tots ells detallats en el Fullet i en el document de Dades Fonamentals per a l’Inversor (DFI). La naturalesa i l’abast dels riscos dependran del tipus de fons, de les seves característiques individuals, de la divisa i dels actius en els quals s’inverteixi el patrimoni del mateix. En conseqüència, l’elecció entre els diferents tipus de fons s’ha de fer tenint en compte el desig i la capacitat d’assumir riscos de l’inversor, així com les seves expectatives de rendibilitat i el seu horitzó temporal d’inversió. Pot consultar els riscos específics de cada fons en el fullet disponible en aquest lloc web.
La informació continguda en el site té finalitat merament comercial, atès el caràcter de comunicació publicitària assignat. No constitueix ni una oferta de productes i serveis, ni una recomanació o oferta de compra o de venda de valors ni de cap altre producte d’inversió, ni un element contractual vinculant, ni informació exigida per cap disposició legislativa. Tampoc suposa assessorament legal, fiscal, ni d’una altra classe i el seu contingut no ha de servir a l’usuari per prendre decisions o realitzar inversions. Els fons d’inversió poden ser productes de risc elevat i que no resulten adients per a tots els clients, per tant, no pretén induir l’usuari a operacions inadequades mitjançant la posada a la seva disposició de serveis o accessos a operacions i mercats que no responen al seu perfil de risc. Les rendibilitats passades no garanteixen de cap manera els resultats futurs. La tributació dels rendiments obtinguts per partícips dependrà de la legislació fiscal aplicable a la seva situació personal i pot variar en el futur.

Altres temàtiques relacionades amb canvis demogràfics i socials

Hazte cliente de GVC gaesco

Abre tu cuenta de forma online en tan solo 5 minutos sin coste de apertura ni mantenimiento

01

Formulario

Rellena nuestro formulario de nuevo cliente.

02

Firma

Firma tu contrato online mediante SMS certificado.

03

Plataforma

Accede a nuestra plataforma online para clientes.