Logo positivo de GVC Gaesco en fondo transparente

Descarrega el nostre dossier complet sobre consum i demanda interna emergent

Què és el consum i demanda interna emergent?

El consum i la demanda, per part de famílies i empreses, és dels elements que més promou el creixement econòmic. En particular, destaca la demanda interna o local d’un país o regió per mesurar el desenvolupament i nivell de benestar de la seva economia.

La tendència històrica ha estat la concentració d’aquesta demanda als països desenvolupats, però això ha començat a capgirar-se. L’aparició de factors clau en la demografia i economia dels països emergents està fent que la demanda interna de béns i serveis cobri més importància i sigui un nou motor de creixement d’aquestes regions. Entre altres activitats, destaca la presència del turisme a nivell global.

Quins factors impulsen el consum i demanda interna emergent?

A nivell demogràfic i econòmic són necessàries diferents variables perquè sorgeixin noves necessitats en la societat i pugui elevar el seu consum per satisfer-les. Aquests factors que són presents a les regions emergents i en particular a Àsia, són:

Inteligencia Artificial Jubilación Economía Circular y Desarrollo Sostenible Cambios Demográficos y SocialesPatrimonio emergente

Classe mitjana i el seu poder adquisitiu

Augment de la classe mitjana i del seu patrimoni

Inteligencia Artificial Jubilación Economía Circular y Desarrollo Sostenible Cambios Demográficos y SocialesPatrimonio emergente

Desenvolupament tecnològic

Avenços en la producció que permet reduir costos i apropar el producte al consumidor

Inteligencia Artificial Jubilación Economía Circular y Desarrollo Sostenible Cambios Demográficos y SocialesPatrimonio emergente

Canvi en els consumidors

Noves preferències, hàbits de consum i estils de vida

Fons relacionats amb el consum i demanda interna emergent

Si ho prefereixes, tria el nostre portafolis ready-made de patrimonio emergente

100%

Rend. 5 anys anualitzada
Vol. 5 anys anualitzada
Objectius

Avís legal: es troba a disposició dels usuaris del web un informe complet per a cada Fons d’Inversió, al qual podrà trobar, entre d’altres, informació respecte a rendibilitats històriques obtingudes amb anterioritat a un canvi substancial de la política d’inversió de l’IIC, sèries de rendibilitats històriques anualitzades, detall dels riscos associats a la inversió en IIC, etc. Els fons d’inversió impliquen determinats riscos (de mercat, de crèdit, de liquiditat, de divisa, de tipus d’interès, etc.), tots ells detallats en el Fullet i en el document de Dades Fonamentals per a l’Inversor (DFI). La naturalesa i l’abast dels riscos dependran del tipus de fons, de les seves característiques individuals, de la divisa i dels actius en els quals s’inverteixi el patrimoni del mateix. En conseqüència, l’elecció entre els diferents tipus de fons s’ha de fer tenint en compte el desig i la capacitat d’assumir riscos de l’inversor, així com les seves expectatives de rendibilitat i el seu horitzó temporal d’inversió. Pot consultar els riscos específics de cada fons en el fullet disponible en aquest lloc web.
La informació continguda en el site té finalitat merament comercial, atès el caràcter de comunicació publicitària assignat. No constitueix ni una oferta de productes i serveis, ni una recomanació o oferta de compra o de venda de valors ni de cap altre producte d’inversió, ni un element contractual vinculant, ni informació exigida per cap disposició legislativa. Tampoc suposa assessorament legal, fiscal, ni d’una altra classe i el seu contingut no ha de servir a l’usuari per prendre decisions o realitzar inversions. Els fons d’inversió poden ser productes de risc elevat i que no resulten adients per a tots els clients, per tant, no pretén induir l’usuari a operacions inadequades mitjançant la posada a la seva disposició de serveis o accessos a operacions i mercats que no responen al seu perfil de risc. Les rendibilitats passades no garanteixen de cap manera els resultats futurs. La tributació dels rendiments obtinguts per partícips dependrà de la legislació fiscal aplicable a la seva situació personal i pot variar en el futur.

Altres temàtiques relacionades amb patrimoni emergent

FES-TE CLIENT DE GVC gaesco

Obre el teu compte en línia, en només 5 minuts i sense cost d’obertura ni manteniment

01

Formulari

Emplena el nostre formulari de nou Client

02

Signatura

Signa el teu contracte en línia mitjançant SMS certificat

03

Plataforma

Accedeix a la nostra plataforma en línia per a Clients