Logo positivo de GVC Gaesco en fondo transparente

Descarrega el nostre dossier complet sobre innovació sanitària

Què és la innovació sanitària?

L’evolució de la tecnologia ha representat un gran nombre d’avenços en pràcticament tots els tipus de negoci i és el de la salut, un dels més beneficiats en aquest àmbit.

Gràcies a la recerca i desenvolupament de nous processos tecnològics, esdevé més senzill realitzar tasques sanitàries d’una manera més eficient o segura, ja siguin operacions assistides, recerca de nous tractaments o fins i tot l’estudi i previsió de l’evolució de noves malalties.

Quines utilitats té la innovació sanitària?

La innovació sanitària està destinada a millorar la qualitat de vida de la població, així com a millorar l’eficiència dels processos sanitaris. En l’actualitat, la innovació sanitària compta amb diverses utilitats:

Inteligencia ArtificialEconomía Circular y Desarrollo Sostenible

Biotecnologia

Investigació de teràpies genètiques per al tractament de malalties

Inteligencia ArtificialEconomía Circular y Desarrollo Sostenible

Vida saludable

Monitoratge de la salut mitjançant dispositius mòbils o “tecnologia portable”

Inteligencia ArtificialEconomía Circular y Desarrollo Sostenible

Salut digital

Utilització de Big Data per a l’anàlisi de dades i tendències de malalties

Inteligencia ArtificialEconomía Circular y Desarrollo Sostenible

Serveis mèdic-tecnològics

Desenvolupament i implementació de robòtica a la medicina

Fons relacionats amb la innovació sanitària

Si ho prefereixes, tria el nostre portafolis ready-made d'avenços tecnològics

100%

Rend. 5 anys anualitzada
Vol. 5 anys anualitzada
Objetius

Avís legal: es troba a disposició dels usuaris del web un informe complet per a cada Fons d’Inversió, al qual podrà trobar, entre d’altres, informació respecte a rendibilitats històriques obtingudes amb anterioritat a un canvi substancial de la política d’inversió de l’IIC, sèries de rendibilitats històriques anualitzades, detall dels riscos associats a la inversió en IIC, etc. Els fons d’inversió impliquen determinats riscos (de mercat, de crèdit, de liquiditat, de divisa, de tipus d’interès, etc.), tots ells detallats en el Fullet i en el document de Dades Fonamentals per a l’Inversor (DFI). La naturalesa i l’abast dels riscos dependran del tipus de fons, de les seves característiques individuals, de la divisa i dels actius en els quals s’inverteixi el patrimoni del mateix. En conseqüència, l’elecció entre els diferents tipus de fons s’ha de fer tenint en compte el desig i la capacitat d’assumir riscos de l’inversor, així com les seves expectatives de rendibilitat i el seu horitzó temporal d’inversió. Pot consultar els riscos específics de cada fons en el fullet disponible en aquest lloc web.

La informació continguda en el site té finalitat merament comercial, atès el caràcter de comunicació publicitària assignat. No constitueix ni una oferta de productes i serveis, ni una recomanació o oferta de compra o de venda de valors ni de cap altre producte d’inversió, ni un element contractual vinculant, ni informació exigida per cap disposició legislativa. Tampoc suposa assessorament legal, fiscal, ni d’una altra classe i el seu contingut no ha de servir a l’usuari per prendre decisions o realitzar inversions. Els fons d’inversió poden ser productes de risc elevat i que no resulten adients per a tots els clients, per tant, no pretén induir l’usuari a operacions inadequades mitjançant la posada a la seva disposició de serveis o accessos a operacions i mercats que no responen al seu perfil de risc. Les rendibilitats passades no garanteixen de cap manera els resultats futurs. La tributació dels rendiments obtinguts per partícips dependrà de la legislació fiscal aplicable a la seva situació personal i pot variar en el futur.
.

FES-TE CLIENT DE GVC gaesco

Obre el teu compte en línia, en només 5 minuts i sense cost d’obertura ni manteniment

01

Formulari

Emplena el nostre formulari de nou Client

02

Signatura

Signa el teu contracte en línia mitjançant SMS certificat

03

Plataforma

Accedeix a la nostra plataforma en línia per a Clients

<