Logo positivo de GVC Gaesco en fondo transparente

Descarrega el nostre dossier complet sobre transició energètica

Què és la transició energètica?

La transició energètica és un dels pilars fonamentals en què se sustenta la lluita contra el canvi climàtic per mirar de reduir al màxim les conseqüències que aquest pugui tenir sobre el planeta en el futur.

Aquesta tendència de canvi envers a noves energies més netes i sostenibles, sorgeix per donar resposta als problemes lligats al subministrament actual d’energia a nivell global.

Quins factors impulsen la inversió en la transició energètica?

Les energies renovables han esdevingudes el principal substitut a futur de les energies tradicionals. Tot i així, el concepte de la transició energètica és més ampli i inclou a més del transport i emmagatzematge de l’energia, el paper de la tecnologia per millorar-ne la utilització.

Inteligencia ArtificialEconomía Circular y Desarrollo Sostenible

Descarbonització de l'energia

Transició envers energies verdes amb baixes emissions de carboni

Inteligencia ArtificialEconomía Circular y Desarrollo Sostenible

Electrificació de l'energia

Foment de l’electricitat com a font de transport i processos industrials

Inteligencia Artificial Economía Circular y Desarrollo Sostenible Cambios Demográficos y Sociales

Eficiència energètica

Gestió eficient de l’energia al transport i el seu aprofitament per al consum

Inteligencia ArtificialEconomía Circular y Desarrollo Sostenible

Infraestructures de nova generació

Nous mètodes de magatzematge i distribució de l’energia 

Fons relacionats amb la transició energètica

Si ho prefereixes, tria el nostre portafolis ready-made d'economia circular i desenvolupament sostenible 

100%

Rend. 5 anys anualitzada
Vol. 5 anys anualitzada
Objetiu

Avís legal: es troba a disposició dels usuaris del web un informe complet per a cada Fons d’Inversió, al qual podrà trobar, entre d’altres, informació respecte a rendibilitats històriques obtingudes amb anterioritat a un canvi substancial de la política d’inversió de l’IIC, sèries de rendibilitats històriques anualitzades, detall dels riscos associats a la inversió en IIC, etc. Els fons d’inversió impliquen determinats riscos (de mercat, de crèdit, de liquiditat, de divisa, de tipus d’interès, etc.), tots ells detallats en el Fullet i en el document de Dades Fonamentals per a l’Inversor (DFI). La naturalesa i l’abast dels riscos dependran del tipus de fons, de les seves característiques individuals, de la divisa i dels actius en els quals s’inverteixi el patrimoni del mateix. En conseqüència, l’elecció entre els diferents tipus de fons s’ha de fer tenint en compte el desig i la capacitat d’assumir riscos de l’inversor, així com les seves expectatives de rendibilitat i el seu horitzó temporal d’inversió. Pot consultar els riscos específics de cada fons en el fullet disponible en aquest lloc web.

La informació continguda en el site té finalitat merament comercial, atès el caràcter de comunicació publicitària assignat. No constitueix ni una oferta de productes i serveis, ni una recomanació o oferta de compra o de venda de valors ni de cap altre producte d’inversió, ni un element contractual vinculant, ni informació exigida per cap disposició legislativa. Tampoc suposa assessorament legal, fiscal, ni d’una altra classe i el seu contingut no ha de servir a l’usuari per prendre decisions o realitzar inversions. Els fons d’inversió poden ser productes de risc elevat i que no resulten adients per a tots els clients, per tant, no pretén induir l’usuari a operacions inadequades mitjançant la posada a la seva disposició de serveis o accessos a operacions i mercats que no responen al seu perfil de risc. Les rendibilitats passades no garanteixen de cap manera els resultats futurs. La tributació dels rendiments obtinguts per partícips dependrà de la legislació fiscal aplicable a la seva situació personal i pot variar en el futur.

FES-TE CLIENT DE GVC gaesco

Obre el teu compte en línia, en només 5 minuts i sense cost d’obertura ni manteniment

01

Formulari

Emplena el nostre formulari de nou Client

02

Signatura

Signa el teu contracte en línia mitjançant SMS certificat

03

Plataforma

Accedeix a la nostra plataforma en línia per a Clients