Logo positivo de GVC Gaesco en fondo transparente

Descarrega el nostre dossier complet sobre el canvi climàtic

Què és el canvi climàtic?

La revolució industrial i conseqüentment l’evolució social i tecnològica que hem viscut als darrers segles, ha canviat el nostre estil de vida. És innegable que aquests canvis han comportat una millora a nivell general, tot i així també han significat un augment de les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

No actuar representarà un augment de la temperatura del planeta de fins a 2ºC per a l’any 2050 i esdevindrà per tant, un efecte molt negatiu per als éssers vius i l’entorn. 

Quins factors impulsen la inversió en el canvi climàtic?

Reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle és fonamental per poder limitar els seus efectes sobre l’ecosistema, els recursos i la nostra forma de vida.

Inteligencia ArtificialEconomía Circular y Desarrollo Sostenible

Energia neta

Transició envers energies sostenibles, renovables i lliures d’emissions

Inteligencia ArtificialEconomía Circular y Desarrollo Sostenible

Transport net

Mitjans de transport més sostenibles impulsats per energies netes

Inteligencia ArtificialEconomía Circular y Desarrollo Sostenible

Alimentació sostenible

Nous mètodes de producció i alimentació més sostenibles

Inteligencia ArtificialEconomía Circular y Desarrollo Sostenible

Recursos eficients

Eficiència en la utilització i tractament dels recursos disponibles

Fons relacionats amb el canvi climàtic

Si ho prefereixes, tria el nostre portafolis ready-made d'economia circular i desenvolupament sostenible 

100%

Rend. 5 anys anualitzada
Vol. 5 anys anualitzada
Objetivos

Avís legal: es troba a disposició dels usuaris del web un informe complet per a cada Fons d’Inversió, al qual podrà trobar, entre d’altres, informació respecte a rendibilitats històriques obtingudes amb anterioritat a un canvi substancial de la política d’inversió de l’IIC, sèries de rendibilitats històriques anualitzades, detall dels riscos associats a la inversió en IIC, etc. Els fons d’inversió impliquen determinats riscos (de mercat, de crèdit, de liquiditat, de divisa, de tipus d’interès, etc.), tots ells detallats en el Fullet i en el document de Dades Fonamentals per a l’Inversor (DFI). La naturalesa i l’abast dels riscos dependran del tipus de fons, de les seves característiques individuals, de la divisa i dels actius en els quals s’inverteixi el patrimoni del mateix. En conseqüència, l’elecció entre els diferents tipus de fons s’ha de fer tenint en compte el desig i la capacitat d’assumir riscos de l’inversor, així com les seves expectatives de rendibilitat i el seu horitzó temporal d’inversió. Pot consultar els riscos específics de cada fons en el fullet disponible en aquest lloc web.

La informació continguda en el site té finalitat merament comercial, atès el caràcter de comunicació publicitària assignat. No constitueix ni una oferta de productes i serveis, ni una recomanació o oferta de compra o de venda de valors ni de cap altre producte d’inversió, ni un element contractual vinculant, ni informació exigida per cap disposició legislativa. Tampoc suposa assessorament legal, fiscal, ni d’una altra classe i el seu contingut no ha de servir a l’usuari per prendre decisions o realitzar inversions. Els fons d’inversió poden ser productes de risc elevat i que no resulten adients per a tots els clients, per tant, no pretén induir l’usuari a operacions inadequades mitjançant la posada a la seva disposició de serveis o accessos a operacions i mercats que no responen al seu perfil de risc. Les rendibilitats passades no garanteixen de cap manera els resultats futurs. La tributació dels rendiments obtinguts per partícips dependrà de la legislació fiscal aplicable a la seva situació personal i pot variar en el futur.

FES-TE CLIENT DE GVC gaesco

Obre el teu compte en línia, en només 5 minuts i sense cost d’obertura ni manteniment

01

Formulari

Emplena el nostre formulari de nou Client

02

Signatura

Signa el teu contracte en línia mitjançant SMS certificat

03

Plataforma

Accedeix a la nostra plataforma en línia per a Clients