Logo positivo de GVC Gaesco en fondo transparente

Tens menys de 30 anys?

Factors a considerar si tens menys de 30 anys

Inteligencia Artificial Jubilación 30Economía Circular y Desarrollo Sostenible Cambios Demográficos y Sociales

Vida laboral

Atès que en aquesta etapa comença, generalment, la vida laboral, pot ser també el moment d’iniciar l’estalvi.

Inteligencia Artificial Jubilación 30Economía Circular y Desarrollo Sostenible Cambios Demográficos y Sociales

Estalvi i inversió

Tot i que les aportacions siguin petites, és recomanable començar a destinar part dels estalvis a la jubilació.

Inteligencia Artificial Jubilación 30Economía Circular y Desarrollo Sostenible Cambios Demográficos y Sociales

Horitzó temporal

L’horitzó temporal per a aquest perfil és a molt llarg termini, 30-40 anys. Per tant, permet assumir majors riscos.

Inteligencia Artificial Jubilación 30Economía Circular y Desarrollo Sostenible Cambios Demográficos y Sociales

Perfil de risc

Per a aquest tipus de perfil, pot ser una bona opció invertir en fons de perfils Molt decidits.

Fons Mixtos ajustats al teu perfil

Si ho prefereixes, tria el nostre portafolis ready made Jubilació 30

100%

Rend. 5 anys anualitzada
Vol. 5 anys anualitzada
Objetius

Avís legal: es troba a disposició dels usuaris al lloc web, un informe complet per a cada Pla de Pensions al qual podrà trobar, entre d’altres, informació respecte a rendibilitats històriques obtingudes amb anterioritat a un canvi substancial de la política d’inversió de la IIC, sèries de rendibilitats històriques anualitzades, detall dels riscos associats a la inversió en IIC, etc. Els Plans de Pensions impliquen determinats riscos (de mercat, de crèdit, de liquiditat, de divisa, de tipus d’interès, etc.), tots ells detallats al Fullet i al document de Dades Fonamentals per a l’Inversor (DFI). La naturalesa i l’abast dels riscos dependran del tipus de Pla de Pensions, de les seves característiques individuals, de la divisa i dels actius en els quals s’inverteixi el patrimoni del mateix. En conseqüència, l’elecció entre els diferents tipus de plans s’ha de fer tenint en compte el desig i la capacitat d’assumir riscos de l’inversor, així com les seves expectatives de rendibilitat i el seu horitzó temporal d’inversió.

La informació continguda en el site té finalitat merament il·lustrativa i no constitueix ni una oferta de productes i serveis, ni una recomanació o oferta de compra o de venda de valors ni de cap altre producte d’inversió, ni un element contractual. Tampoc suposa assessorament legal, fiscal, ni d’una altra classe i el seu contingut no ha de servir a l’usuari per prendre decisions o realitzar inversions. Els Plans de Pensions poden ser productes de risc elevat i que no resulten adients per a tots els clients, per tant, no pretenen induir l’usuari a operacions inadequades mitjançant la posada a la seva disposició de serveis o accessos a operacions i mercats que no responen al seu perfil de risc. Les rendibilitats passades no garanteixen de cap manera els resultats futurs. La tributació dels rendiments obtinguts per partícips dependrà de la legislació fiscal aplicable a la seva situació personal i pot variar en el futur.

FES-TE CLIENT DE GVC gaesco

Obre el teu compte en línia, en només 5 minuts i sense cost d’obertura ni manteniment

01

Formulari

Emplena el nostre formulari de nou Client

02

Signatura

Signa el teu contracte en línia mitjançant SMS certificat

03

Plataforma

Accedeix a la nostra plataforma en línia per a Clients