Sostenibilitat (ESG)

Identifiquem les empreses amb una gestió orientada a llarg termini

Sostenibilitat (ESG)

Identifiquem les empreses amb una gestió orientada a llarg termini

SOSTENIBILITAT (ESG)

Integració dels riscos de Sostenibilitat

 

GVC Gaesco Gestión té la convicció que la integració proactiva de factors ambientals, socials i de governabilitat afavoreix la presa de decisions d’inversió. Mitjançant la integració dels riscos de sostenibilitat en el procés de la presa de decisions d’inversió es pretén identificar, avaluar i, quan sigui possible, intentar mitigar aquests riscos.

Al següent apartat es descriu la Política d’Integració de riscos de sostenibilitat en el procés de presa de decisions d’inversió, en compliment amb el que estableix el Reglament (UE) 2019/2088 del Parlament Europeu i del Consell de 27 de novembre de 2019 sobre la divulgació d’informació relativa a la sostenibilitat al sector de serveis financers (SFDR). 
 

 Política de Riscos de Sostenibilitat GVC Gaesco Gestión  

 Política de Riscos de Sostenibilitat GVC Gaesco Pensiones

Implicació
 

GVC Gaesco Gestión supervisa les companyies en les quals inverteix per verificar i identificar les que estan orientades i creen valor a llarg termini i que observen bones pràctiques de governabilitat.

La societat gestora fomenta el diàleg actiu i l’exercici dels drets polítics amb les societats en les quals inverteix; en particular, en aquelles en què consideri que la seva implicació tindrà un efecte real en la gestió de la societat i, per tant, en els factors de sostenibilitat (Mediambientals, Socials i de bon Govern).

A continuació, es descriu la Política d’Implicació, així com l’informe anual d’aplicació d’aquesta política per part de la societat gestora.
 

 Política d’Implicació

 Informe anual Política de Implicació 2023

Fons que promouen característiques mediambientals i socials (Article 8)

 

RENDA VARIABLE
GVC Gaesco Dividend Focus, FI
Fondguissona Global Bolsa, FI

 

RETORN ABSOLUT
GVC Gaesco Value Minus Growth Market Neutral, FI

 

RENDA MIXTA
GVC Gaesco Sostenible ISR, FI
GVC Gaesco Renta Valor, FI
Fondguissona, FI

 

Avís legal: es troba a la disposició dels usuaris en la Web un informe complet per a cada Fons d'Inversió en el qual podrà trobar, entre altres, informació respecte a rendibilitats històriques obtingudes amb anterioritat a un canvi substancial de la política d'inversió de la IIC, sèries de rendibilitats històriques anualitzades, detall dels riscos associats a la inversió en IIC, etc. Els fons d'inversió impliquen determinats riscos (de mercat, de crèdit, de liquiditat, de divisa, de tipus d'interès, etc.), tots ells detallats al Fullet i al document de Dades Fonamentals per a l'Inversor (DFI). La naturalesa i l'abast dels riscos dependran del tipus de fons, de les seves característiques individuals, de la divisa i dels actius en els quals s'inverteixi el patrimoni d'aquest. En conseqüència, l'elecció entre els diferents tipus de fons s’ha de realitzar tenint en compte el desig i la capacitat d'assumir riscos de l'inversor, així com les seves expectatives de rendibilitat i el seu horitzó temporal d'inversió.

La informació continguda al site té finalitat merament il·lustrativa i no constitueix ni una oferta de productes i serveis, ni una recomanació o oferta de compra o de venda de valors ni de cap altre producte d'inversió, ni un element contractual. Tampoc suposa assessorament legal, fiscal, ni d'una altra classe i el seu contingut no ha de servir a l'usuari per a prendre decisions o realitzar inversions. Els fons d'inversió poden ser productes de risc elevat i que no resulten adequats per a tots els clients, per consegüent, no pretén induir a l'usuari a operacions inadequades mitjançant la posada a la seva disposició de serveis o accessos a operacions i mercats que no responen al seu perfil de risc. Les rendibilitats passades no garanteixen de cap manera els resultats futurs. La tributació dels rendiments obtinguts per partícips dependrà de la legislació fiscal aplicable a la seva situació personal i pot variar en el futur.

COM FER-SE CLIENT?

Tingui el seu compte obert en pocs minuts, de manera segura i completament en línia.

Ompli els nostres formularis.

Signi el contracte en línia mitjançant un SMS certificat.

Accedeixi al nostre Canal Client i comenci a beneficiar-se de tots els seus avantatges.