Comitès i Comissions

Comitès i Comissions

Membres dels Comitès i Comissions

Mª Àngels Vallvé Ribera
PRESIDENTA
 
Enric Vidal-Ribas Martí
VOCAL
José Ramón Esteruelas Hernández
VOCAL
Joan Figuera Santesmases
SECRETARI NO CONSEJERO
 * Les funcions de la Comissió d’Auditoria de la societat són assumides pel seu Consell d’Administració i estan esmentades en l’article 529 quaterdecies de la Llei de Societats de Capital (Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de Juliol).

Mª Àngels Vallvé Ribera
PRESIDENTA

 

Pedro Sitjà Miquel
PRESIDENT
Josep-Narcís Arderiu Freixa
VOCAL
Antonio Arderiu Freixa
VOCAL

 

* Les funcions de la Comissió d’Auditoria de la societat son assumides pel seu Consell d’Administració i estan esmentades en l’article 529 quaterdecies de la Llei de Societats de Capital (Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de Juliol).