Capitalisme Conscient
Capitalisme Conscient

El Capitalisme Conscient promou l'innat potencial dels negocis per a tenir un impacte positiu en el món.

spainsif
spainsif

Associació sense ànims de lucre que promou la inversió sostenible.

ARI
ARI

El Projecte ARI en col·laboració amb l'Hospital Clínic de Barcelona té com a objectiu combatre la leucèmia amb la implementació CART.

Cáritas
Cáritas

Ajuda les persones en situació de vulnerabilitat, pobresa o exclusió social. 

Provea
Provea

Neix amb la voluntat de garantir la protecció de les persones grans i vetllar pes seu benestar i qualitat de vida. 

A.D.Fogar
A.D.Fogar

Agrupación Deportiva Fogar da Xuventude, organitza cursos docents i activitats de lleure.

AICL Manresa
AICL Manresa

Club de bàsquet de la ciutat de Manresa, bressol i escola per a molts joves esportistes. 

LECE
LECE

Dedicada a la defensa dels ideals, consciència i valors de la Unió Europea.

Col·legi d'Economistes de Catalunya
Col·legi d'Economistes de Catalunya

Està al servei dels professionals de l'economia i de l'empresa. Garanteix el reconeixement professional dels col·legiats. 

ADEFAM
ADEFAM

Asociación de la Empresa Familiar de Madrid, lloc de trobada per a les famílies empresàries per a l'intercanvi d'experiències entre elles.

ASCEF
ASCEF

Institució constituïda durant l'any 1998 per un grup d'empresaris catalans davant el repte que tenen les empreses familiars. 

Instituto de la Empresa Familiar
Instituto de la Empresa Familiar

Organització independent, apolítica, sense ànim de lucre i d'àmbit estatal, constituïda per un centenar d'empreses familiars. 

Women Hispanic Executives Association
Women Hispanic Executives Association

Cerca ampliar la presència d’executives hispanes en juntes directives i posicions executives a les empreses dels Estats Units.

Eje & Con
Eje & Con

Asociación de Ejecutiv@s y Consejer@s, promociona la presència femenina a l'Alta Direcció i Consells d'Administració.

Women CEO
Women CEO

Associació de dones empresàries i directives, objectiu de la qual és promoure l'accés de les dones als llocs d'alta direcció.