Consells d'Administració

De les diferents societats de GVC Gaesco Holding

Consells d'Administració

De les diferents societats de GVC Gaesco Holding

Els membres que integren els Consells d'Administració 

Mª Àngels Vallvé Ribera
PRESIDENTA
 
 
Josep Narcís Arderiu Freixa
CONSELLER
Enrique Vidal-Ribas Martí
CONSELLER
José Ramón Esteruelas Hernández
CONSELLER
 
Blanca Rivilla Calle
CONSELLER
Ramón Larraya Mendía
CONSELLER
Albert Alsina González
CONSELLER
 
Andreu Fernández Esmerats
CONSELLER
 
Joan Figuera Santesmases
SECRETARI NO CONSELLER

 

Mª Àngels Vallvé Ribera
PRESIDENTA
 
 
Enrique Vidal-Ribas Martí
CONSELLER
José Ramón Esteruelas Hernández
CONSELLER
Joan Figuera Santesmases
SECRETARI NO CONSELLER

 

Pere Sitjà Miquel
PRESIDENT

 
Josep Narcís Arderiu Freixa
CONSELLER
Antonio Arderiu Freixa
CONSELLER
Joan Figuera Santesmases
SECRETARI NO CONSELLER

Pere Sitjà Miquel
PRESIDENT

 
Josep Narcís Arderiu Freixa
CONSELLER
Antonio Arderiu Freixa
CONSELLER
Joan Figuera Santesmases
SECRETARI NO CONSELLER

GVC Gaesco Holding, S.L.
ADMINISTRADOR ÚNIC

 
 
Mª Àngels Vallvé Ribera
PERSONA FÍSICA REPRES.