Consells d'Administració

De les diferents societats de GVC Gaesco Holding

Consells d'Administració

De les diferents societats de GVC Gaesco Holding

Els membres que integren els Consells d'Administració 

Mª Àngels Vallvé Ribera
PRESIDENTA
 
 
José Manuel Arrojo Botija
CONSELLER
Enrique Vidal-Ribas Martí
CONSELLER
Sr. José Ramón Esteruelas Hernández
CONSELLER

 

Josep Narcís Arderiu Freixa
CONSELLER
Joan Figuera Santesmases
SECRETARI NO CONSELLER
 

 

Mª Àngels Vallvé Ribera
PRESIDENTA
 
 
Román Balust Perucho
CONSELLER
Sr. José Ramón Esteruelas Hernández
CONSELLER
Joan Figuera Santesmases
SECRETARI NO CONSELLER

 

Pere Sitjà Miquel
PRESIDENT

 
Josep Narcís Arderiu Freixa
VOCAL
Aquil·li Mata Mier
VOCAL
Joan Figuera Santesmases
SECRETARI NO CONSELLER

Pere Sitjà Miquel
PRESIDENT

 
Joan Manuel Sabanza March
VOCAL
Antonio Arderiu Freixa
VOCAL
Joan Figuera Santesmases
SECRETARI NO CONSELLER

GVC Gaesco Holding, S.L.
ADMINISTRADOR ÚNIC

 
 
Lluís Domènech Zamora
PERSONA FÍSICA REPRES.