GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS, FI Clase A

Política d'Inversió
El Fons intenta aprofitar les fases per les quals travessa el sector immobiliari a les diferents zones geogràfiques. Focalitza la inversió en aquells països el sector immobiliari dels quals es troba a la vall del cicle, amb perspectives de millora, o en fase alcista però intentant evitar els mercats sobreescalfats. En aquests moments, té una forta inversió a Alemanya i el Japó, i està pràcticament al marge de mercat espanyol. Inverteix principalment en empreses de tipus patrimonialista, propietàries d'immobles de tota mena: residencial, pàrquings, oficines, centres comercials, residències per a la gent gran, residències d'estudiants, etc., i que perceben un lloguer pels mateixos. S'analitza la fase immobiliària de cada zona, la rendibilitat per lloguer que obtenen les empreses, la taxa d'ocupació i la seva situació financera. Paral·lelament, es té en compte que la divisa la qual cotitza l’empresa seleccionada presenti un cert descompte respecte l'euro. És un Fons apte per a inversors amb una certa mentalitat contrària, que inverteixen en un sector castigat per les diferents bombolles immobiliàries que s'han succeït als mercats en els últims anys. No obstant això, les oportunitats sorgeixen pel fet que la bombolla immobiliària no va ser global. GVC Gaesco preveu un cicle favorable en els propers anys, ja que no només es produeix una millora en el cicle immobiliari d'aquests països sinó que, a més, algunes d'aquestes empreses cotitzen amb amplis descomptes fonamentals. És apte per a tot tipus d'inversors, els que inverteixen en Renda Variable, els que inverteixen en immobles i els rendistes. DETALLS: Té liquiditat diària, en invertir en empreses cotitzades i no en immobles. No hi ha penalització d'entrada ni de sortida. El Fons permet a l'inversor obtenir unes rendes periòdiques del 4% anual. Índex de Referència: STOXX Global 1800 Real State Eur Index, índex compost per 600 empreses large cap del sector immobiliari d'Europa, Amèrica i Àsia Pacífic.
Classe A
Categoria
Renda Variable Internacional
Perfil Risc
4
S. Gestora
GVC Gaesco Gestió, SGIIC, SA
E. Dipositària
BNP Paribas Securities Services
D. Llançament
29/09/2011
Valor Liquidatiu
21,0562 (11/04/2024)
Índex Ref.
STOXX Global 1800 Real State Eur Index
Divisa
EUR
ISIN
ES0143628008
Bloomberg
GVCGOEA SM Equity
Liquiditat
Diària
Altres classes disponibles

*Rendibilitat anys naturals (de l'1 de gener al 31 de desembre)

Avís legal: es troba a la disposició dels usuaris en la Web un informe complet per a cada Fons d'Inversió en el qual podrà trobar, entre altres, informació respecte a rendibilitats històriques obtingudes amb anterioritat a un canvi substancial de la política d'inversió de la IIC, sèries de rendibilitats històriques anualitzades, detall dels riscos associats a la inversió en IIC, etc. Els fons d'inversió impliquen determinats riscos (de mercat, de crèdit, de liquiditat, de divisa, de tipus d'interès, etc.), tots ells detallats al Fullet i al document de Dades Fonamentals per a l'Inversor (DFI). La naturalesa i l'abast dels riscos dependran del tipus de fons, de les seves característiques individuals, de la divisa i dels actius en els quals s'inverteixi el patrimoni d'aquest. En conseqüència, l'elecció entre els diferents tipus de fons s’ha de realitzar tenint en compte el desig i la capacitat d'assumir riscos de l'inversor, així com les seves expectatives de rendibilitat i el seu horitzó temporal d'inversió.

La informació continguda al site té finalitat merament il·lustrativa i no constitueix ni una oferta de productes i serveis, ni una recomanació o oferta de compra o de venda de valors ni de cap altre producte d'inversió, ni un element contractual. Tampoc suposa assessorament legal, fiscal, ni d'una altra classe i el seu contingut no ha de servir a l'usuari per a prendre decisions o realitzar inversions. Els fons d'inversió poden ser productes de risc elevat i que no resulten adequats per a tots els clients, per consegüent, no pretén induir a l'usuari a operacions inadequades mitjançant la posada a la seva disposició de serveis o accessos a operacions i mercats que no responen al seu perfil de risc. Les rendibilitats passades no garanteixen de cap manera els resultats futurs. La tributació dels rendiments obtinguts per partícips dependrà de la legislació fiscal aplicable a la seva situació personal i pot variar en el futur.