Les nostres solucions

GVC Gaesco li facilita l'accés a tots els mercats financers de Renda Fixa, Renda Variable, Derivats, Warrants, ETF i a una àmplia oferta de productes financers amb arquitectura oberta: Fons d'Inversió pròpis i d'altres gestores, tant nacionals com internacionals, Fons de Pensions.
A més, gaudirà de totes les nostres anàlisis i d'una de les millors plataformes de negociació. Si ho desitja,
l'oferim solucions personalitzades segons els seus objectius, preferències i perfil inversor.
GVC Gaesco l'ofereix solucions d'inversió adaptades a les seves necessitats.

Accés directe als mercats

Accés global a Fons d’Inversió

Accés a producte de planificació de l’estalvi

Inverteixi vostè mateix

Suport a les decisions d’inversió

Compti amb la nostra ajuda

Confiï’ns la seva gestió

Consultor patrimonial

Servei de Atenció al Client

Plataforma en línia

Taula d’operacions