Emissió d'obligacions fiscalment bonificades "AUDASA JUNY 2023" a 7 ANYS

DES DE 5,63% ANUAL Rendibilitat financera-fiscal

3/6 Aquest número és indicatiu del risc del producte, sent 1/6 indicatiu de menor risc i 6/6 de major risc.

Emissió d'obligacions "AUDASA JUNY 2023" a 7 ANYS

GVC Gaesco té la condició d’Entitat Col·locadora de l’Emissió d’Obligacions Fiscalment Bonificades AUDASA JUNY 2023 (Autopistas del Atlántico Concesionaria Española, S.A.). L’emissió compta amb la garantia d’ENA Infraestructuras, S.A.U. qui, alhora, és propietat d’Enaitinere, S.A.U.

Audasa gestiona la concessió administrativa de l’autopista de peatge de Ferrol a Tuy (frontera portuguesa). La concessió finalitza a l’agost del 2048.

Característiques de l'emissió

Obligacions fiscalment bonificades

Import de l’emissió:

193.000.000€

Petició mínima:

500€ (una obligació)

Venciment:

7 anys (26 de juny de 2030)

Tipus d’interès nominal (cupó):

4,40% anual (base 365)

Liquidació interessos:

El pagament d’interessos es farà per anys vençuts, els dies 15 de desembre de cada any i fins la data d’amortització (26 de juny de 2030)

Bonificacions fiscals

95% sobre les retencions a compte de l’impost sobre la renda de les persones físiques, de manera que els interessos bruts seran objecte d’una retenció a la font de l’1,20%, però els obligacionistes subjectes amb caràcter general a l’impost de la renda de les persones físiques poden deduir de la quota corresponent a aquest impost el 24% dels interessos bruts satisfets, amb el límit d’aquesta quota. Els obligacionistes subjectes passius de l’impost sobre societats no suportaran retenció a compte en el moment de la percepció dels rendiments i podran deduir de la quota corresponent a aquest impost el 22,8% dels interessos bruts satisfets amb el límit d’aquesta quota.

Rendibilitat Financera - Fiscal

*Persona física subjecta a l’IRPF

5,63% per a un tipus impositiu del 19%

5,66% per a un tipus impositiu del 21%

5,69% per a un tipus impositiu del 23%

5,76% per a un tipus impositiu del 27%

5,78% per a un tipus impositiu del 28%

Període de subscripció i data de desemborsament:

Inici Període Subscripció

22 de maig 2023

9:00 hores (Hora peninsular)

Final Període Subscripció

16 de juny 2023

14:00 hores (Hora peninsular)

*GVC Gaesco Valores, S.V., S.A. no aceptará órdenes de suscripción a partir de las 12.00h (hora peninsular) del 16 de junio de 2023.

Data de desemborsament

26 de juny 2023

Cotització:

Al Mercat AIAF de Renda Fixa, mitjançant la plataforma de contractació electrònica SEND. Cotització en un termini no superior a un mes des de la data de desemborsament, és a dir, no més tard del 26 de juliol de 2023.

Prorrateig:

Un cop tancat el període de subscripció dels valors, si les sol·licituds de subscripció són superiors a l’import de l’emissió, es procedirà a efectuar un prorrateig dins dels tres dies hàbils següents.

Codi ISIN:

ES0211839271

Garant:

ENA Infraestructures (Grup Itínere)

Les ordres de subscripció tindran el caràcter d’irrevocables

GVC Gaesco Valores, S.V.S.A. cobrarà comissions pels serveis de col·locació en els termes previstos al contracte de col·locació i que es troben identificats a la butlleta de subscripció.

La informació continguda en aquesta pàgina web no constitueix ni una oferta de productes i serveis, ni una recomanació o oferta de compra o de venda de valors ni de cap altre producte d’inversió, ni un element contractual. Tampoc suposa assessorament legal, fiscal, ni d’una altra classe i el seu contingut no ha de servir a l’usuari per prendre decisions o realitzar inversions. No pretén induir a l’usuari a operacions inadequades mitjançant la posada a la seva disposició de serveis o accessos a operacions i mercats que no responen al seu perfil de risc. Les rendibilitats passades no garanteixen de cap manera els resultats futurs.

Necessites més informació?

Deixa’ns les teves dades i un assessor es posarà en contacte amb tu per donar-te una atenció personalitzada.

FES-TE CLIENT DE GVC gaesco

Obre el teu compte en línia, en només 5 minuts i sense cost d’obertura ni manteniment

01

Formulari

Emplena el nostre formulari de nou Client

02

Signatura

Signa el teu contracte en línia mitjançant SMS certificat

03

Plataforma

Accedeix a la nostra plataforma en línia per a Clients

GVC Gaesco

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.